Uczniowie VLO i ZSME z Tarnowa w wielkim finale!
access_time 2014-05-31 15:01:29
Uczniowie z powiatu tarnowskiego zdobyli nagrodę główną w małopolskim konkursie „Żywe Konstrukcje”! Reprezentanci szkół VLO pod opieką mgr Bożeny Lasko, zajęli odpowiednio 3 i 6 miejsce, a ZSME pod opieką mgr Magdaleny Englart, 9 miejsce na 47 zakwalifikowanych 3-osobowych zespołów (łącznie 141 uczennic i uczniów).
Do finału zaproszono 10 najlepszych zespołów. Sześciomiesięczne zmagania licealistek i licealistów z całego województwa, obejmujące pięć etapów konkursowych, zakończyły się zatem dla Tarnowa bardzo szczęśliwie. Licealiści na drodze do finału musieli zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Przygotowywane cyklicznie pakiety zadań związane z fizyką, matematyką, inżynierią lądową i geotechniką, wpisane były w życiorys wybitnego generała i inżyniera Tadeusza Kościuszki. Tym samym uczniowie poznając zagadnienia techniczne, mogli również przypomnieć sobie postać polskiego, narodowego bohatera i patrona Politechniki Krakowskiej. - Zakres merytoryczny zadań znacznie przekraczał zagadnienia omawiane w szkołach ponadgimnazjalnych. Z każdym etapem uczniowie radzili sobie jednak z nimi coraz lepiej. Mam na myśli zarówno sposób prezentacji wyników analiz, jak również samo rozumienie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz problemów technicznych. Zadania wymagały bowiem nie tylko teoretycznych rozwiązań, ale także aktywnego poszukiwania informacji w swoim najbliższym otoczeniu. Uczniowie musieli m.in. przeprowadzić samodzielnie badania terenowe gruntu oraz sfotografować przykłady uszkodzeń betonu – mówi kierownik projektu, dr inż. Rafał Sieńko z Wydziału Inżynierii Lądowej. Uczniowie praktycznie w każdym zadaniu mieli znaczną dowolność w sposobie prowadzenia obliczeń i prezentowania wyników, mogli zatem wykazać się kreatywnością, która wysoko doceniana była podczas sprawdzania rozwiązań. Nie zabrakło wielu ciekawych szkiców, modeli komputerowych, trójwymiarowych makiet czy nawet dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych autorskich badań we własnym „laboratorium”. W ramach nagrody głównej uczniowie VLO i ZSME w Tarnowie wezmą udział w czterodniowym Zjeździe Naukowym w mieście królów polskich – Krakowie. Łącznie w wydarzeniu uczestniczyć będzie 30 zwycięskich uczennic i uczniów, wraz z siedmioma opiekunami. Reprezentować będą oni trzy szkoły z Tarnowa, po dwie z Andrychowa i Bochni oraz po jednej z Biecza, Mszany i Piekar. W ramach zjazdu przewidziano wiele atrakcyjnych zajęć: integracyjnych, naukowych, praktyczno-inżynierskich i kulturalnych. Między innymi zorganizowana zostanie gra miejska na krakowskim rynku, badania laboratoryjne w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, obciążenie próbne kładki o. Bernatki, a także wieczorne wizyty w najciekawszych muzeach. Zjazd będzie z pewnością świetną okazją dla młodych licealistów do postawienia pierwszych kroków na drodze inżynierskiej kariery. Termin finału planowany jest na czerwiec 2014r. Projekt „Żywe Konstrukcje” jest wspólną inicjatywą Politechniki Krakowskiej oraz Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie, na rzecz popularyzacji nauk technicznych wśród młodzieży województwa małopolskiego. Projekt odbywa się w ramach realizacji przedsięwzięcia ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2012r. (M.P. 2012 poz. 925), pod nazwą „Ścieżki Kopernika”. Celem inicjatywy jest stworzenie niekonwencjonalnego modułu nauczania w myśl słów Alberta Einsteina: „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”.
Komentarze...