Prezes Azotów doceniony w Sydney
access_time 2014-06-02 10:06:42
Prezes Zarządu Grupy Azoty Paweł Jarczewski został nominowany na stanowisko członka zarządu na region Europy Zachodniej i Centralnej IFA (International Fertilizer Industry Associacion). Decyzję tę podjęto podczas 82. dorocznej konferencji IFA, która odbła się w Sydney.
Prezes Grupy Azoty w będzie odpowiadał za obszar Europy wspólnie z takimi prezesami jak Jorgen Ole Haslestad z Yara i Renzo Zwiers z OCI. - Nominacja Pawła Jarczewskiego jest dowodem na to, że Grupa Azoty oraz jej menedżerowie są rozpoznawani i dobrze oceniani na arenie międzynarodowej. Sukces konsolidacji polskiej chemii został dostrzeżony w całej branży nawozowej i w opinii naszych kolegów z innych firm mamy duży potencjał rozwojowy – komentuje bezpośrednio z Sydney decyzje IFA Marek Kapłucha, wiceprezes Grupy Azoty, wiceprezydent Fertilizers Europe. Wcześniej, w latach 2011-13 Paweł Jarczewski zajmował stanowisko Wiceprezydenta w Fertilizers Europe będąc pierwszy prezesem z Europy Centralnej i Wschodniej, który zajął tak wysokie stanowisko w strukturach tej organizacji. Grupa Azoty jest bardzo aktywna na arenie międzynarodowej biorąc czynny udział w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.
Komentarze...