II Międzynarodowy Tydzień Erasmusa w MWSE (FOTO)
access_time 2014-05-28 09:06:18
W dniach 19-23 maja 2014 roku w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie odbył się drugi Międzynarodowy Tydzień Erasmusa. W MWSE przebywali wykładowcy z Portugalii, Turcji i Chorwacji, którzy wygłosili cykl otwartych wykładów w języku angielskim. Zwiedzili ponadto Tarnów, Wieliczkę, Oświęcim i Kraków.
- Ważnym sposobem na umiędzynarodowienie procesu kształcenia jest organizacja wykładów profesorów zatrudnionych w uczelniach zagranicznych tzw. internacjonalizacja at-home. Odbywa się to poprzez kontakty studentów i wykładowców we własnej uczelni z wykładowcami uczelni partnerskich – mówi mgr Radosław Pyrek, koordynator programu Erasmus w MWSE. Tydzień Erasmusa organizowany w wielu uczelniach zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich jest ważnym wydarzeniem dla każdego ośrodka akademickiego. Stwarza okazję do licznych spotkań kadry zarządzającej i pracowników naukowo-dydaktycznych, jak również integracji pracowników uczelni organizującej takie wydarzenie z pracownikami uczelni partnerskich. W Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie goście spotkali się z Rektorem prof. MWSE dr hab. Michałem Woźniakiem. Prof. Memet Karakus z uczelni tureckiej przyjął zaproszenie do udziału w Radzie Programowej „Zeszytów Naukowych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, natomiast Koordynator Programu Erasmus+ z Cukurova University z Adany w Turcji zaprosił Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Renatę Smoleń do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Turcji. Pracownicy Katedry Nauk o Wychowaniu otrzymali zaproszenie do publikowania swoich prac w zeszytach naukowych Cukurova University. Ważnym sposobem rozwoju kompetencji praktycznych studentów i zarazem istotnym instrumentem doskonalenia Uczelni jest jej umiędzynarodowienie. Proces ten realizowany jest głównie w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Lifelong Learning Programme – Erasmus. W tym celu MWSE nawiązała współpracę z partnerami zagranicznymi, przede wszystkim ze szkołami wyższymi, a nawet Uniwersytetami o podobnym profilu edukacyjnym oraz z instytucjami i licznymi przedsiębiorstwami. Zapraszamy do obejrzenia relacji video:
  • Assist. Prof. Memet Karakuş, PhD (Adana, Turcja) – Cukurova University Faculty of Education – „The culture of Turkey” Kliknij TUTAJ
  • Nauka języka tureckiego Kliknij TUTAJ, Kliknij TUTAJ
  • Prof. Elsa Maria Nunes Barbosa, PhD (Beja, Portugalia) – Polytechnic Institute of Beja – „Contrastant Value Model and the organizational culture” Kliknij TUTAJ, Kliknij TUTAJ
  • MSc Bruno Trstenjak (Čakovec, Chorwacja) – Medimurje University of Applied Sciences – „Medimurje University – study offer” Kliknij TUTAJ
  • Serkan Dincer (Adana, Turcja) – Cukurova University Faculty of Education – „E-learning and how or when can we use it?” Kliknij TUTAJ
  • MSc Zeljko Hrebak (Čakovec, Chorwacja) – Medimurje University of Applied Sciences – „Croatian culture” Kliknij TUTAJ
  • Komentarze...