Tarnowianin z Orderem Orła Białego
access_time 2014-05-05 10:28:20
Ks. prof. Michał Heller, światowej sławy kosmolog został odznaczony Orderem Orła Białego - najstarszym i najwyższym polskim odznaczeniem państwowym. Ceremonia odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Wybitny naukowiec order odebrał z rąk prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.
Ks. prof. Michał Heller otrzymał Order Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług dla polskiej nauki, za osiągnięcia w przełamywaniu barier między nauką i religią oraz za twórcze poszukiwanie odpowiedzi na pytania o sens, prawdę i piękno". Ks. prof. Michał Heller jest absolwentem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym uzyskał również doktorat (1966) i habilitację (1969). Jest profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, założycielem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, członkiem Zwyczajnym Papieskiej Akademii Nauk i wielu towarzystw naukowych, w tym Towarzystwa Naukowego KUL. W 2008 r. jako pierwszy Polak został laureatem Nagrody Templetona (zwanej "religijnym Noblem"), przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią. Cały "załącznik" do nagrody Templetona, czyli ok. 1,5 mln dolarów ks. Heller przekazał na wspomniane wyżej Centrum Kopernika. Ks. prof. mieszka w Tarnowie, jest absolwentem IV LO. Nagrody: 1987: Nagroda imienia Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie 1996: Doktorat Honoris Causa AGH 1996: Medal Miasta Tarnowa 2000: Wyróżnienie Tarnoviae Merenti Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, 2000: Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa, przyznana przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie 2000: Nagroda imienia ks. Idziego Radziszewskiego KUL 2001: Nagroda imienia Hugona Steinhausa Polska Fundacja Nauki 2006: Nagroda Prezesa Rady Ministrów za 2006 r. za wybitny dorobek oraz osiągnięcia naukowe 2006: Złoty Krzyż Zasługi 2008: Nagroda Templetona John Templeton Foundation, którą podarował na Centrum Kopernika Nagroda Krakowska Książka Miesiąca września za książkę Podglądanie wszechświata (Znak, 2008) 2009: Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009: Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 2010: Honorowy Obywatel Miasta Ropczyce 2010: Nagroda im. księdza Józefa Tischnera 2010: Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012: Doktorat Honoris Causa Politechniki Warszawskiej 2012: Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013: Złoty Wiktor 2012 (Super Wiktor Specjalny) 2013: Medal Świętego Jerzego 2014: Nagroda Specjalna w konkursie Popularyzator Nauki 2014: Order Orła Białego za zasługi w nauce (za wikipedią)
Komentarze...