Szansa dla nauczycieli. Awangarda z Tarnowa
access_time 2014-02-25 09:36:31
Rozpoczął się nabór do Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej. 72 nauczycieli z Tarnowa i powiatu tarnowskiego dostanie w nim szansę udziału w darmowych szkoleniach i projektach badawczych, które mają pomóc zmienić polską szkołę. Najlepsi mają szanse nie tylko na podniesienie swoich kompetencji, ale i dodatkowy zarobek.
Organizatorzy projektu „Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół woj. małopolskiego” (LDC) – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” - zapraszają nauczycieli z Tarnowa i powiatu tarnowskiego do udziału w tej inicjatywie, która pozwoli im podnieść kompetencje w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i będzie okazją do dodatkowego zarobku. W okresie od marca do końca czerwca br. nauczyciele będą mogli skorzystać ze szkoleń w zakresie praktycznych zastosowań TIK w codziennej pracy dydaktycznej, a także wezmą udział w eksperymentalnych warsztatach poprowadzonych przez specjalistów z całego kraju. Następnie jesienią poprowadzą lekcje otwarte w tarnowskiej siedzibie MCDN oraz pokazowe w swoich szkołach. W projekcie weźmie udział 72 nauczycieli j. angielskiego, j. polskiego, matematyki i geografii. Projekt LDC zakłada finalnie powstanie regionalnego systemu wsparcia dla nauczycieli czterech, wspomnianych wyżej przedmiotów. W jego ramach, już od 2015 r. nauczyciele z Małopolski otrzymają dostępne bez ograniczeń "produkty dydaktyczne", czyli m.in.: scenariusze eksperymentalnych lekcji, poradniki metodyczne, multimedia, prezentacje lekcji otwartych, a także lekcje pokazowe oraz szkolenia dla nauczycieli. Podczas warsztatów nauczyciele uczestniczyć będą, jako eksperci, w tzw. fazie testowania wspomnianych "produktów projektu" LDC. Polegać ona będzie na pracy warsztatowej pod okiem trenerów, przygotowaniu lekcji otwartych według zaproponowanych scenariuszy, zgłaszaniu modyfikacji, uwag i propozycji zmian w produktach w celu uzyskania ich jak najbardziej praktycznej treści i formy. Warunkiem udziału w warsztatach będzie udział we wstępnych, bezpłatnych szkoleniach z zakresu wykorzystania innowacyjnych narzędzi cyfrowych w dydaktyce szkolnej, umożliwiających zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami w tym zakresie. Szkolenia i warsztaty prowadzić będą doświadczeni trenerzy i eksperci w zakresie TIK. Korzyści dla nauczycieli to pożytek dla szkół! Nauczyciele, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu, wezmą udział w 4 bezpłatnych szkoleniach na temat innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem TIK oraz obsługi nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Każdy nauczyciel otrzyma certyfikat Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli potwierdzający udział w szkoleniach oraz warsztatach w roli eksperta zastosowań TIK w dydaktyce szkolnej. - Projekt Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej jest wyjątkową okazją dla nauczycieli do podniesienia swoich kompetencji cyfrowych i wpływania na kształt materiałów i narzędzi dydaktycznych, które będą oferowane bezpłatnie w Małopolsce począwszy od 2015r. To, co wypracujemy w Małopolsce zostanie także upowszechniane w skali całego kraju - zapowiada Krzysztof Głomb, pomysłodawca powstania LDC, prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie". Jak dołączyć do nauczycielskiej awangardy? Najłatwiej zgłaszać się poprzez specjalny formularz umieszczony w serwisie http://ldc.edu.pl/index.php/rekrutacja. Termin przyjmowania zgłoszeń upłynie 7 marca 2014 r. o godz. 17. Lista nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie opublikowana 10 marca. Więcej informacji uzyskać można: na stronie internetowej ldc.edu.pl, telefonicznie pod numerem +48 797 590 419, e-mailem pod adresem: g.foltak@mwi.pl.
Komentarze...