Kto do Odznaki Honorowej Tarnowa?
access_time 2014-02-19 13:54:40
Odznaka może być przyznawana osobom fizycznym lub prawnym. Wnioski w sprawie jej nadania powinny być składane do Konwentu za pośrednictwem Urzędu Miasta Tarnowa w dwóch terminach: do 31 marca i do 30 września każdego roku.
- Wniosek może złożyć prezydent Tarnowa, przewodniczący Rady Miejskiej, klub radnych, grupa 5 radnych lub komisja rady oraz podmioty, które nie są osobami fizycznymi i mają siedzibę na terenie miasta - mówi sekretarz miasta Aleksandra Mizera. - Co ważne, mieszkańcy mogą składać wnioski o przyznanie Odznaki Honorowej za pośrednictwem tych właśnie wnioskodawców. W skład konwentu, który zajmować się będzie przyznawaniem odznaki wchodzą wiceprezes Izby Przemysłowo Handlowej Zdzisław Janik (przewodniczący), przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Światłowski (zastępca przewodniczącego), szefowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku Maria Kanior (sekretarz), ks. bp. Wiesław Lechowicz oraz prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Halina Żmuda.
Komentarze...