Kolejna dotacja w ramach programu „Maluch plus+”
access_time 2018-02-16 06:10:00
„Maluch plus” 2018 to program, w ramach którego Gmina Miasta Tarnowa wystąpiła o dofinansowanie na funkcjonowanie 90 miejsc utworzonych w latach 2011-2015 z wcześniejszych edycji tego programu oraz pięciu miejsc dostosowanych dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, dofinansowanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”.

W listopadzie ub.r. Gmina Miasta Tarnowa złożyła oferty do konkursu ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus+” 2018 moduł 2. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu ofert Ministerstwo przyznało dofinansowanie dla pięciu żłobków wchodzących w skład Zespołu Żłobków. Wartość dofinansowania wynosi 162 tys. zł, co stanowi kwotę 150 zł miesięcznie dla każdego miejsca utworzonego w latach 2011-2015.

Ponadto Gmina Miasta Tarnowa otrzymała również dotację celową w wysokości 60 tys. zł na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z orzeczeniem o niepełnosprawności lub wymagających specjalnej troski, co stanowi kwotę 500 zł miesięcznie dla każdego miejsca.

Łączna kwota przyznanych środków z programu „Maluch plus” 2018 wynosi 192 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności żłobków, w których funkcjonują miejsca z programu „Maluch plus”.

Komentarze...