Tarnów będzie miał mniej radnych. Wszystko przez demografię
access_time 2023-11-30 09:46:00
Z 25 na 23 zmniejszy się liczba radnych w tarnowskiej Radzie Miejskiej w najbliższej kadencji - tak zdecydował wojewoda małopolski. To naturalna konsekwencja spadającej liczby mieszkańców Tarnowa.

Wojewoda małopolski wydał zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gminy i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Małopolskiego. Z dokumentu wynika, że w najbliższych wyborach samorządowych mieszkańcy Tarnowa wybiorą o dwóch radnych mniej niż w roku 2018. Obecnie jest ich 25, a w nowej kadencji będzie 23.

Zmiany to efekt spadającej liczby ludności w mieście. Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, liczba radnych miast i gmin ustalana jest na podstawie liczby mieszkańców ujętej w Centralnym Rejestrze Wyborców. W gminach do 20 tys. mieszkańców w radzie zasiada 15 radnych, w gminach do 50 tys. mieszkańców - 21, w gminach do 100 tys. mieszkańców - 23, w gminach do 200 tys. - 25, natomiast na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców przysługuje po trzech dodatkowych radnych.

W 2018 r. Tarnów liczył 106 250 mieszkańców. Obecnie, według danych zawartych w CRW, liczba ta spadła do 98,4 tys., dlatego też wiosną 2024 roku wyborcy zdecydują o obsadzeniu jedynie 23 mandatów.

ac / fot. archiwum

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821