Platforma Obywatelska zerwała koalicję z Tarnowianami
access_time 2014-01-09 09:50:27
Rada Powiatowa PO RP poinformowała o oficjalnym zakończeniu współpracy koalicyjnej ze Stowarzyszeniem „Tarnowianie”.
W głosowaniu za zakończeniem współpracy opowiedziało się 35 członków Rady, nikt nie był przeciw takiemu rozwiązaniu natomiast od głosu wstrzymała się 1 osoba. - Głównym motywem tej decyzji jest zasadnicza różnica zdań pomiędzy dotychczasowymi koalicjantami w ocenie aktualnej sytuacji w mieście. Platforma Obywatelska stoi na stanowisku, iż konieczna jest sanacja życia publicznego w mieście i podniesienie standardów funkcjonowania urzędu na możliwie wysoki poziom. Utrzymywanie dotychczasowego status quo, czego wydaje się chcieć ugrupowanie „Tarnowianie”, jest w naszej ocenie niemożliwe jako szkodliwe dla miasta i jego mieszkańców. Wszystkie podejmowane teraz w mieście decyzje mają być podporządkowane głównemu celowi jakim jest wyprowadzenie miasta z trudnej sytuacji i skoncentrowanie się na merytorycznej pracy, której efektem ma być rozwój miasta i poprawa komfortu życia jego mieszkańców - czytamy w oświadczeniu rady powiatowej Platformy Obywatelskiej. Zobacz także:
  • PO zaczyna rozważać wycofanie się z koalicji
  • RK: Stowarzyszenie "Tarnowianie" apeluje o zwolnienie prezydenta
  • Komentarze...
    testststs 10,2,9,1,A