Sprzedadzą moździerze za 8 mln zł
access_time 2014-04-16 10:49:50
Zakłady Mechaniczne Tarnów podpisały umowę dotyczącą produkcji 108 lekkich moździerzy kalibru 60 mm LM-60D Pluton dla Wojska Polskiego. Wartość wynegocjowanego kontraktu to ponad 8 mln zł.
Zgodnie z podpisaną umową, zakłady tarnowskie Zakłady Mechaniczne dostarczą w latach 2014-2017 po 27 sztuk moździerzy LM60D Pluton. Wartość umowy w tym zakresie wynosi 8 027 640 zł brutto. "Zamawiający uznał za konieczną realizację dostaw przez dotychczasowego wykonawcę, tj. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. W opinii Zamawiającego pozyskanie innych niż wprowadzone na wyposażenie Sił Zbrojnych RP moździerzy nie zapewniłoby pełnej kompatybilności z użytkowanymi w Siłach Zbrojnych RP środkami bojowymi (amunicją), przeznaczonymi do 60 mm moździerzy LM-60D PLUTON, skomplikowałoby funkcjonowanie istniejącego podsystemu technicznego (...), wymagało szkolenia obsług, specjalistów pododdziałów remontowych, pozyskania dodatkowego oprzyrządowania do realizacji obsług, napraw i remontów. Wprowadzenie kolejnego rodzaju 60 mm moździerza uniemożliwiłoby stosowanie zamienności zespołów, podzespołów i części. (...) W związku z powyższym, w celu uniknięcia pozyskania wyrobów, które powodowałyby trudności w ich użytkowaniu (...), zachodzi konieczność wznowienia dostaw u dotychczasowego Wykonawcy." - czytamy w uzasadnieniu decyzji o wyborze Tarnowa. (za defence24.pl)
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A