Strefa gospodarcza będzie rozbudowana
access_time 2013-10-04 13:53:10
Rusza drugi etap budowy Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. Inwestycja o wartości blisko 4,5 miliona złotych potrwa do końca przyszłego roku.
Strefa Aktywności Gospodarczej zlokalizowana jest przy Zakładach Mechanicznych. Jej rozbudowa jest kontynuacją działań podjętych w ramach pierwszego etapu budowy strefy. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zakres inwestycji Skanska zrealizuje rozbudowę strefy w formule "projektuj i buduj", czyli najpierw wykona projekt i uzyska pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy, a następnie przystąpi do prac budowlanych. - Prace budowlane będą polegały na budowie układu drogowego strefy i uzbrojeniu terenów inwestycyjnych - tłumaczy Witold Miśtak, menadżer projektu z firmy Skanska. - Wybudujemy 849 m dróg wraz z oświetleniem, ponad 1 km kanalizacji deszczowej, kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową. Drogi, które powstaną na terenie II etapu strefy gospodarczej, będą miały jezdnie o szerokości 7 m. Zostaną wyposażone w chodnik, ścieżkę rowerową oraz przejścia dla pieszych. W ramach inwestycji wybudowane zostaną też dwie zatoki autobusowe oraz miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych. Inwestycje i miejsca pracy Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej oznacza zwiększenie obszarów inwestycyjnych w mieście. Dzięki kompleksowemu uzbrojeniu terenów strefy powstanie atrakcyjne miejsce dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli inwestować w Tarnowie i tworzyć tutaj nowe miejsca pracy. Infrastruktura drogowa, która zostanie zbudowana w ramach II etapu SAG, ułatwi też komunikację między już istniejącymi w obrębie strefy obszarami inwestycyjnymi. Strefy gospodarcze powstają obecnie w całej Małopolsce i są dla gmin sposobem na ściągnięcie inwestorów oraz utworzenie nowych miejsc pracy. - Strefa w Tarnowie to już trzecia, którą w ostatnim czasie realizujemy - mówi Witold Miśtak. - Obecnie budujemy też strefę gospodarczą w Bochni, a na początku tego roku zakończyliśmy uzbrajanie terenów inwestycyjnych w Skawinie. Zobacz także:
  • GK: Miasto może stracić milionową dotację
  • Komentarze...
    testststs 10,2,9,1,A