Ruszyła dodatkowa rekrutacja w tarnowskiej PWSZ
access_time 2013-09-03 15:56:47
Trwa rekrutacja uzupełniająca w tarnowskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Kandydaci mogą składać podania na kierunki, na których pozostały wolne miejsca po rekrutacji podstawowej organizowanej na przełomie czerwca i lipca.
Co prawda wyczerpane zostały limity miejsc na studiach stacjonarnych na kierunkach takich jak administracja, filologia angielska, pielęgniarstwo oraz informatyka, ale uczelnia planuje zwiększenia liczby miejsc na trzech ostatnich z wymienionych kierunków. Ponadto pozostały jeszcze wolne miejsca na pozostałych kierunkach studiach stacjonarnych oraz na wszystkich kierunkach studiów niestacjonarnych poza kierunkiem pielęgniarstwo pomostowe. Ostatecznie kandydaci mogą starać się o przyjęcie na: STUDIA STACJONARNE Studia II stopnia (magisterskie): Instytut Humanistyczny
 • Filologia polska (animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie): Instytut Administracyjno-Ekonomiczny
 • Ekonomia (ekonomika gospodarki żywnościowej, ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim, finanse przedsiębiorstw) Instytut Humanistyczny
 • Filologia (filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska)
 • Filologia polska (animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska) Instytut Matematyczno-Przyrodniczy
 • Chemia (chemia medyczna, chemia stosowana)
 • Matematyka (matematyka stosowana, matematyka finansowa i aktuarialna)
 • Ochrona środowiska Instytut Ochrony Zdrowia
 • Fizjoterapia
 • Pielęgniarstwo
 • Wychowanie fizyczne (instruktor sportu, gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną) Instytut Politechniczny
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Informatyka (informatyka stosowana)
 • Inżynieria materiałowa (technologia materiałów) Instytut Sztuki
 • Grafika (grafika projektowa)
 • Wzornictwo (projektowanie form przemysłowych, projektowanie komunikacji wizualnej) STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Studia II stopnia (magisterskie): Instytut Humanistyczny
 • Filologia polska (animacja kultury, nauczycielska, edukacja medialna i dziennikarska) Studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie): Instytut Administracyjno-Ekonomiczny
 • Administracja (administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, administracja publiczna)
 • Ekonomia (ekonomika gospodarki żywnościowej, ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim, finanse przedsiębiorstw) Instytut Humanistyczny
 • Filologia (filologia angielska) Instytut Ochrony Zdrowia
 • Fizjoterapia
 • Wychowanie fizyczne (instruktor sportu, gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną) Zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014, do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w terminie od dnia 2 do 18 września 2013 r. dokonają rejestracji w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów. Rekrutacja prowadzona jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Jedynie kandydaci na wychowanie fizyczne oraz kierunki artystyczne muszą stawić się na egzaminach wstępnych. Uczelnia w ogóle nie stosuje na tym etapie tradycyjnych papierowych podań opierając się na dokumentacji cyfrowej. Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów nie muszą więc w ogóle pojawiać się w siedzibie Uczelni. Należy pamiętać jedynie o wniesieniu opłaty rekrutacyjnej. Obecność kandydata jest wymagana dopiero w drugim etapie postępowania – przy wpisie na I rok studiów, wtedy też należy donieść oryginały wymaganych dokumentów. Osoby, które wyjeżdżają np. za granicę i nie będą mogły dopełnić osobiście tego obowiązku, mogą w tym celu pisemnie upoważnić rodziców lub znajomych. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na I rok będą miały czas na dokonanie wpisu w dniach od 24 do 28 września br. Szczegóły dotyczące zasad postępowania rekrutacyjnego oraz kryteriów przyjęć dostępne są na: www.kandydat.pwsztar.edu.pl.
 • Komentarze...
  testststs 10,2,9,1,A