MORD: Co trzecia osoba zdaje egzamin teoretyczny
access_time 2013-07-15 13:37:55
Ponad 7,1 tys. egzaminów teoretycznych na prawo jazdy wszystkich kategorii oraz ponad 14,2 tys. praktycznych sprawdzianów umiejętności kandydatów na kierowców przeprowadzili egzaminatorzy MORD w pierwszym półroczu tego roku.
Tak zwana "zdawalność" egzaminów praktycznych na wszystkie kategorie prawa jazdy wyniosła 32,7 procent. W porównaniu do lat poprzednich, zdający uzyskiwali słabsze wyniki z części teoretycznej egzaminu. - Tak było zwłaszcza na początku obowiązywania zasad wprowadzonych przez zmienioną ustawę, czyli po 19 stycznia 2013 roku - ocenia Bernard Karasiewicz, dyr. MORD w Tarnowie. - Wówczas do egzaminów według nowych reguł, przystępowały osoby, które odbyły szkolenie na starych zasadach. Wiele z nich miało kłopoty z przestawieniem się na inny sposób sprawdzania wiadomości teoretycznych z przepisów ruchu drogowego. Z czasem było coraz lepiej - dodaje. Ze statystyk za pierwsze półrocze (od 19 stycznia) wynika, że są znacznie mniejsze niż w poprzednich latach, rozbieżności pomiędzy liczbą zdających sprawdzian teoretyczny (zaliczyło go 28,9 procent) i praktyczną część egzaminu (30,8 procent). Pozytywnym zjawiskiem po wprowadzeniu nowych zasad egzaminu jest to, że ponad 60 procent kandydatów na kierowców kategorii B, którzy zaliczyli nowe testy, zdaje egzamin praktyczny za pierwszym podejściem. W czasie egzaminu praktycznego bardzo dobrze radzą sobie z przepisami ruchu drogowego, także w warunkach rzeczywistych. Znacznie lepsze wyniki uzyskali młodzi adepci kierownicy. 85,7 procent zdających egzamin na prawo jazdy kategorii B1 (wydawane od lat 16) pozytywnie zaliczyło egzamin praktyczny, a 81 procent zdało część teoretyczną. Dla kategorii A1 (motocykl o pojemności silnika do 125 cm sześciennych) wskaźniki wyniosły odpowiednio: 100 procent i 40 procent. Problemów z potwierdzeniem swoich umiejętności nie miała tez znaczna część kandydatów na kierowców autobusu - egzamin praktyczny zaliczyło ponad 68 procent zdających, a teoretyczny - blisko 80 procent. Dla starających się o uprawnienia do prowadzenia samochodów ciężarowych wyniki wyniosły odpowiednio - 47 procent i ponad 48 procent.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A