Minister Bieńkowska w Tarnowie
access_time 2013-07-09 16:09:20
Strategia Rozwoju Miasta „Tarnów 2020”, związane z nią inwestycje oraz źródła ich finansowania były głównym tematem spotkania z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską, która odwiedziła Tarnów na zaproszenie prezydenta Ryszarda Ścigały.
- To było dobre spotkanie. Zaprezentowaliśmy Pani Minister nasze kluczowe projekty, które chcemy zrealizować w Tarnowie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej – mówi Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa. - W tym ministerstwie zapadają teraz decyzje o źródłach i zakresach finansowania, dedykowane są środki na poziom regionów, ogłaszane konkursy na pomoc techniczną. Taka informacja z pierwszej ręki i odnotowanie tematów ważnych dla Tarnowa – to niewątpliwa wartość tego spotkania. Jakie projekty omawiano? „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” – to przedsięwzięcie, w którym pod przewodnictwem Tarnowa, 30 okolicznych gmin zostanie połączonych w jeden regionalny system gospodarki odpadami. Jego kluczowym elementem będzie budowa Regionalnej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. Ekospalarnii. - Zadeklarowałem przystąpienie do prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – informuje prezydent Tarnowa. Jej celem jest wsparcie merytoryczne podmiotów publicznych realizujących projekty w formule PPP. Z informacji od Pani Minister wiemy, że na chwilę obecną Platforma skupia około 80 podmiotów. Tarnów ma również szansę na pozyskanie dofinansowania na projekt dotyczący współpracy gospodarczej z Mielcem, Dąbrową Tarnowską i Dębicą oraz na utworzenie Centrum Usług Wspólnych obsługującego ponad 30 gmin subregionu. Dyskutowano także o dofinansowaniu budowy przełożenia drogi krajowej nr 73 (tzw. obwodnica wschodnia) oraz tzw. „Gniazd Innowacyjnych Specjalizacji”. Zakłada on powstanie nowoczesnej infrastruktury dla potrzeb m.in. inkubatora przedsiębiorczości, Centrum Usług Wspólnych czy Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego. Z kolei przedstawiciel Grupy Azoty dyrektor korporacyjny ds. strategii i rozwoju Wiesław Kozioł, zaprezentował projekt Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju, które ma powstać przy tarnowskiej fabryce. Poza przedstawicielami lokalnego samorządu w spotkaniu uczestniczyli również wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela, posłowie ziemi tarnowskiej Urszula Augustyn i Robert Wardzała oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Foto: Paweł Topolski
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A