Mościckie Centrum Medyczne zmienia oblicze
access_time 2013-06-27 14:25:33
Minęły cztery miesiące, odkąd Mościckie Centrum Medyczne przekształcone zostało w spółkę prawa handlowego. Artur Asztabski, prezes MCM ocenia, że przez ten czas zaszło sporo pozytywnych zmian.
- Kompleksowa informatyzacja, remonty poradni i modernizacja węzła ciepłowniczego, uruchomienie bufetu i sklepiku, wynajem gabinetów stomatologicznych, przygotowanie wniosku o środki tzw. norweskie, to najważniejsze działania, jakie zrealizowaliśmy - mówi Artur Asztabski, prezes MCM. Jak mówi prezes Asztabski, wszystkie te zmiany mają jeden zasadniczy cel, a jest nim ożywienie MCM. Uruchomienie poradni specjalistycznych, które kiedyś dobrze tu funkcjonowały. - By to było możliwe konieczne jest uzyskanie kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia. To z kolei uzależnione jest m.in. od stanu placówki, personelu, wyposażenia, sprzętu, informatyzacji. Stąd te wszystkie działania, by dobrze przygotować się do jesiennego konkursu ofert. Gabinety poradni specjalistycznych przeszły remont, tak, by dostosować je do wymogów NFZ. Równolegle przeprowadzona została modernizacja węzła ciepłowniczego. Dzięki temu można spodziewać się zasadniczych oszczędności na ogrzewaniu. Dodatkowe zyski przynosi Mościckiemu Centrum Medycznemu wynajem wolnych i pustych gabinetów. W tej chwili dwa z nich dzierżawią stomatolodzy. Pieniądze pojawiły się również z wynajmu powierzchni pod bufet. - Te działania z jednej strony pozwalają pozyskać środki, z drugiej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pacjentów - mówi Artur Asztabski. Także z myślą o pacjentach prowadzona jest kompleksowa informatyzacja medycznej części MCM. Komputery pozwolą na sprawniejszą obsługę pacjentów, ponadto szybsze rozliczenia z NFZ. Kluczowym z punktu widzenia pozyskania dodatkowych środków na rozwój placówki jest przygotowanie wniosku do funduszy norweskich. MCM aplikuje o środki na modernizację przychodni w zakresie lecznictwa stacjonarnego. Co się za tym kryje? Prezes Asztabski nie chce jeszcze zdradzić. Mówi natomiast o swojej wizji MCM-u. - Patrząc na rynek medyczny w Tarnowie, oceniam, że MCM może pełnić funkcję centrum geriatrycznego, miejsca, w którym diagnozowani, leczeni i rehabilitowani są ludzie starsi. Takiego miejsca, dedykowanego tej grupie pacjentów, w Tarnowie i okolicy nie ma - mówi i podsumowuje: - MCM ma potencjał. Znakomici lekarze, świetny personel medyczny. Parking, zmodernizowany budynek. Na tej bazie możemy budować. Oczywiście, niezbędne są dobre kontrakty z NFZ. To dla nas priorytet. I o nie będziemy walczyć.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A