Tarnowski ZUS bez orzeczników. Renciści będą badani w Nowym Sączu
access_time 2013-03-05 10:43:43
Od marca na badanie do lekarza orzecznika będzie teraz trzeba jeździć do sąsiednich miast. Decyzja o ograniczeniu kompetencji tarnowskiego oddziału ZUS zaskoczyła wszystkich.
Od 1 marca mieszkańcy miasta Tarnowa oraz powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego, bocheńskiego i brzeskiego, ubiegający się w ZUS o świadczenia rentowe, rehabilitacyjne lub w ramach prewencji rentowej, będą podlegać badaniu przez lekarzy orzeczników w oddziałach ZUS zlokalizowanych poza Tarnowem. Od września ubiegłego roku, ubezpieczeni ubiegający się o wydanie orzeczenia przez lekarza orzecznika badani byli w siedzibie Oddziału ZUS w Tarnowie, a z terenu powiatu bocheńskiego i brzeskiego w Oddziale ZUS w Krakowie. Mieszkańcy Tarnowa i powiatu tarnowskiego będą badani przez lekarzy orzeczników w ZUS w Nowym Sączu, mieszkańcy powiatu bocheńskiego i brzeskiego nadal w Oddziale ZUS w Krakowie, natomiast powiatu dąbrowskiego w Oddziale ZUS w Rzeszowie. W tarnowskiej placówce ZUS i Inspektoracie w Bochni odbywać się będą badania ubezpieczonych wyłącznie w zakresie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich, zgodnie z właściwością terytorialną tych jednostek. Do Oddziału ZUS w Krakowie na badania lekarskie do lekarzy orzeczników będą kierowani również ubezpieczeni ubiegający się o świadczenia podlegające koordynacji wspólnotowej, które obsługuje tarnowska jednostka ZUS. Sprzeciwy ubezpieczonych i zarzuty wadliwości do orzeczeń lekarzy orzeczników z terenu działania Oddziału ZUS w Tarnowie i Inspektoratu ZUS w Bochni nadal rozpatrywane będą przez Komisje Lekarskie w Oddziale ZUS w Krakowie. Krakowski Oddział ZUS będzie też właściwym do rozpatrywania wniosków lekarzy w sprawie wydania upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Osobom stawiającym się na badanie do lekarza orzecznika będą zwracane koszty przejazdu - właściwą do zwrotu kosztów będzie ta placówka ZUS, w której odbywać się będzie badanie ubezpieczonego. Wszelką dokumentację w sprawie przyznania świadczeń należy składać tak jak dotychczas - do Oddziału ZUS Tarnowie lub Inspektoratu ZUS w Bochni - klienci nadal będą obsługiwani w swoich placówkach ZUS-u. Zobacz także:
  • Setki przedsiębiorców prosi ZUS o umorzenie długów
  • ZUS Tarnów: abolicja składkowa dla przedsiębiorców
  • Komentarze...
    testststs 10,2,9,1,A