Szansa na pracę w Zakładach Mechanicznych
access_time 2013-02-25 12:47:07
Poszukiwani są technicy mechanicy i technicy elektronicy - osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne, a są chętne do płatnych staży dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie. Najlepsi mają gwarancję zatrudnienia po zakończeniu programu.
- Decyzję o uruchomieniu programu podjęliśmy w związku z sytuacją na lokalnym rynku pracy. Podczas stażów osoby, które nie mogą obecnie znaleźć zatrudnienia, będą mogły zdobyć nowe kwalifikacje. Poszukujemy ludzi ambitnych, którzy zamierzają związać swoją przyszłość zawodową ze stabilną firmą zaopatrzenia sektora obronnego - mówi Barbara Siwa, kierownik Działu Zarządzania Personelem Zakładów Mechanicznych. Uczestnicy programu na początku przejdą szkolenie teoretyczne, dotyczące między innymi umiejętności czytania rysunków technicznych. Następnie przez trzy miesiące będą pracować na konwencjonalnych obrabiarkach frezerkach czy szlifierkach. Później rozpoczną naukę obsługi obrabiarek wyposażonych w mikrokomputer, który można dowolnie zaprogramować. Taka obróbka pozwala na szybkie, precyzyjne i powtarzalne wykonanie złożonych kształtów. W wykonywaniu codziennych zadań dziesięciu stażystów będzie mogło liczyć na wsparcie mentora, który na bieżąco oceni ich postępy. Półroczny płatny program stażowy przygotuje uczestników do pracy na samodzielnym stanowisku. - Stażyści zdobędą też cenne doświadczenia z pracy w rozwijającym się zespole. Warto podkreślić, że jako firma pomagamy w rozwoju poprzez finansowanie kursów zawodowych oraz studiów wyższych - dodaje Barbara Siwa. Realizacja programu jest możliwa dzięki dobrej współpracy Zakładów z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie. Dlatego też w pierwszym etapie rekrutację prowadzić będą pracownicy Urzędu, którzy sprawdzą, na ile kandydaci spełniają kryteria formalne. Kolejne spotkanie kwalifikacyjne odbędzie się już w siedzibie przedsiębiorstwa. Zobacz także: Mechaniczne stawiają na konstruktorów
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A