Usuną azbest w całej Małopolsce
access_time 2013-02-21 10:51:41
Szczucin został liderem największego w województwie programu likwidacji odpadów azbestowych. Z pomocą Szwajcarów w całej Małopolsce uda się zutylizować ponad 21 tysięcy ton materiałów zawierających szkodliwą substancję. Wartość projektu to około 42 mln zł.
Szczuciński projekt początkowo znalazł się na rezerwowej liście Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ostatecznie zakwalifikowany został jednak do realizacji. - To jest początek walki z azbestem na terenie Małopolski. Na terenie województwa małopolskiego jest do usunięcia jeszcze około 93 tys. ton azbestu. Do tej pory usunięto 1000 ton widać, że jesteśmy na początku dalekiej drogi - powiedział na konferencji prasowej Jerzy Miller, wojewoda małopolski. - To jest innowacyjny program w skali kraju. Mieszkańcy będą mogli liczyć na pokrycie kosztów demontażu, utylizacji, a niektórzy także na pokrycie kosztów nowego dachu - mówi Jan Sipior, burmistrz Szczucina. 12 lipca ubiegłego roku została podpisana umowa w sprawie Realizacji Projektu "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" pomiędzy władzami wdrażającymi programy europejskie a gminą Szczucin. Wartość projektu szacuje się na ok. 42 mln zł. Dofinansowanie z funduszy szwajcarskich wyniesie 85 proc., 15 proc. to udział własny gminy. - Ogólnym celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego Małopolski oraz zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych między regionami poprzez wyeliminowanie pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest oraz innych odpadów zawierających azbest - mówią organizatorzy konferencji. Cele szczegółowe: - wyeliminowanie ze środowiska naturalnego i złożenie na wysypisku odpadów niebezpiecznych 20 770 Mg odpadów zawierających azbest, - zmniejszenie źródeł pylenia azbestowego na terenie 40 gmin, - poprawa świadomości na temat szkodliwości odpadów azbestowych i metod ich unieszkodliwiania w Małopolsce do 2016 r. Do realizacji tego projektu zgłosiły się praktycznie wszystkie gminy z powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego. Gminy: Andrychów, Charsznica, Ciężkowice, Dobra, Drwinia, Gołcza, Gręboszów, Jabłonka, Jerzmanowice-Przegina, Jodłownik, Kęty, Koszyce, Książ Wielki, Laskowa, Miechów, Nowe Brzesko, Olesno, Pcim, Ryglice, Skrzyszów, Tokarnia, Wiśniowa, Zabierzów, Zakliczyn, Zielonki, Żegocina, Raciechowice, Krzeszowice, Wolbrom, Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Wieprz, Nowy Targ, Raba Wyżna, Rzepiennik Strzyżewski, Skała, Mędrzechów, Radłów, Igołomia Wawrzeńczyce, Szczucin. Nie uczestniczy w nim natomiast miasto Tarnów. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A