Priorytetem są drogi
access_time 2012-11-19 14:52:42
Znane są założenia budżetu Tarnowa na 2013 rok. Po raz kolejny inwestycje, w głównej mierze, skupią się na poprawie układu drogowego. Duże środki przeznaczone zostaną także na edukację i gospodarkę mieszkaniową. W sumie inwestycje pochłoną 77 mln zł z 565 mln zaplanowanych po stronie wydatków.
- Budżet 2013 to efekt trudnej, wielomiesięcznej pracy. To budżet wyrzeczeń i kompromisu, trudny ze względu na niepewną w Polsce i na świecie sytuację ekonomiczną. Mimo to nie rezygnujemy z rozwoju. Podstawowymi ramami, w których się poruszamy i na podstawie których planujemy nasze budżetowe decyzje jest strategia rozwoju Miasta - Tarnów 2020. Według jej zapisów nasze miasto za osiem lat ma być miejscem atrakcyjnym dla inwestorów i wygodnym dla mieszkańców. Ważnym aspektem jest również ranga Tarnowa i jego znaczenie regionalne. Dlatego też w budżecie na przyszły rok zaproponowaliśmy szereg tego rodzaju inwestycji - podkreśla Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa. Z ważniejszych zadań inwestycyjnych wymienić można np. rozpoczęcie budowy łącznika z węzłem autostradowym Tarnów-Zachód w Wierzchosławicach. W ramach tego zadania na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Chemicznej powstanie duże rondo turbinowe. Jego koszt to 6 mln zł. Nie zapomniano także o drogach wewnątrz miasta. Poszerzenia doczeka się ulica Spokojna na odcinku od ul. Nowodąbrowskiej do ul. Krzyskiej, ul. Starodąbrowska na odcinku od ul. Gomoły do ronda przy ul. Słonecznej oraz ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Piłsudskiego do wjazdu na parking przy Urzędzie Wojewódzkim. Tylko na te zadania przeznaczone zostanie 20 mln zł. Ważnym elementem miejskiej strategii jest rozwój tarnowskiego szkolnictwa. Zaplanowane na 2013 rok inwestycje pozwolą na dalsze umacnianie Tarnowa jako znaczącego, drugiego po Krakowie w Małopolsce, ośrodka edukacyjnego. W przyszłym roku na inwestycje w edukacji przeznaczone zostanie prawie 6 mln zł. Za te pieniądze dokończona zostanie budowa Centrum Kształcenia Budowlanego w Zespole Szkół Budowlanych oraz, we współpracy z Politechniką Krakowską, rozpoczęta realizacja kolejnego ważnego projektu, czyli budowa Poligonu Energooszczędności. Kosztem 10 mln zł kontynuowane będą także prace termomodernizacyjne w tarnowskich szkołach. W zakresie poprawy komfortu życia tarnowian i estetyki miasta rozpoczęty zostanie remont "Burku". To zadanie tylko w 2013 roku kosztować nas będzie 4 mln zł. Zaplanowany na 2013 rok budżet to 565 mln zł po stronie wydatków i 547 po stronie dochodów. Wskaźnik zadłużenia na koniec przyszłego roku nie przekroczy 48 proc. przy dopuszczalnym poziomie 60 proc.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A