Dwukierunkowo na Placu Sobieskiego
access_time 2013-01-18 13:10:46
Zmiany organizacji ruchu przy ul. Krakowskiej. Inaczej jeździmy na wysokości Placu Sobieskiego (od ul. Batorego do Targowej). W tym miejscu wprowadzono ruch dwukierunkowy. Dodatkowo nastąpiła zmiana podporządkowania na skrzyżowaniu ulicy Targowej z ulicą Św. Anny.
Ponadto nastąpiła zmiana organizacji ruchu na ul. Krakowskiej. Zmiany polegają na poszerzeniu strefy zamieszkania, która obecnie zaczyna się już od ulicy Bandrowskiego i swym zasięgiem obejmuje ulicę Urszulańską (do ul. Bema) i ulicę Targową na całej długości. Na skrzyżowaniu ulicy Targowej z ulicą Św. Anny, która obecnie posiada pierwszeństwo (jadący ulicą Targową ustępują pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony). Kierujący proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności na tym obszarze, gdyż znajdują się w strefie ruchu uspokojonego, w której należy zmienić sposób jazdy, poprzez ograniczenie rozwijanej prędkości (maksymalna prędkość to 20 km/h) i zwrócenie uwagi na to, co dzieje się na drodze, gdyż piesi mogą tam korzystać z całej szerokości drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A