Autobusy MPK z systemem elektronicznej informacji pasażerskiej
access_time 2013-03-28 15:41:49
W dniu 21 marca 2013 roku, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o w Tarnowie została podpisana umowa dotycząca systemów informacji pasażerskiej oraz zarządzania ruchem.
Umowa została zawarta z firmą R&G PLUS Spółka z o. o z siedzibą w Mielcu, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Systemy elektronicznej informacji pasażerskiej wraz z autokomputerami pozwalającymi na współpracę z systemem zarządzania ruchem zostaną zainstalowane w 84 tarnowskich autobusach. Rozwiązanie takie pozwoli na przepływ informacji w czasie rzeczywistym, poprawę bezpieczeństwa ruchu i punktualności oraz na współpracę z oprogramowaniem System Nadzoru Ruchu, czyli m.in. możliwość sprawdzenia liczby pojazdów w ruchu. Systemy znacznie ułatwią dostęp do informacji również pasażerom, którzy np. poprzez Internet będą mogli na bieżąco sprawdzać rodzaj autobusu, który kursuje na danej linii.
W dniu 25 marca 2013 roku w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o w Tarnowie podpisano umowę o dostawę autobusów. Umowa z firmą Otobus Spółka z o. o z siedzibą w Tarnowie, została zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego-zamówienie sektorowe. Zgodnie z umową, MPK w Tarnowie wzbogaci się o osiem ekologicznych, fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów. Pojazdy są zasilane olejem napędowym, co jest najkorzystniejszym rozwiązaniem technologicznym. Nowe autobusy, spełniając normę emisji spalin EEV, wpisują się w dalszy etap działań zmierzających do poprawy jakości transportu publicznego w Tarnowie. Autobusy, dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, niskich wejść i obniżeniu poziomu hałasu, znacznie poprawią bezpieczeństwo i komfort podróżowania pasażerów. Istotnym elementem jest także niższa awaryjność pojazdów.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A