Trwają prace nad budową Grupy Azoty
access_time 2012-11-02 16:14:30
Zarządy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach i Zakładów Azotowych Puławy przedłużyły do 14 listopada termin zawarcia Umowy o Konsolidacji w zakresie dotyczącym zasad ładu korporacyjnego, funkcjonalnej segmentacji obszarów biznesowych oraz kontynuacji uruchomionych projektów inwestycyjnych, w tym energetycznych.
Umowa o Konsolidacji, na podstawie której ZA Puławy wkomponowane zostaną do Grupy Azoty, wypracowywana jest przez komitet sterujący powołany na podstawie podpisanego 20 września 2012 r. porozumienia określającego zasady współpracy oraz prowadzenia negocjacji. W skład Komitetu Sterującego wchodzą członkowie zarządów Azotów Tarnów, ZA Puławy oraz ZCh Police S.A. i ZAK S.A., a także doradcy prawni i finansowi. - Azoty Tarnów i ZA Puławy mają już jasny kierunek prac nad umową o konsolidacji, co więcej, w warstwie zasadniczej Komitet Sterujący wypracował już większość zapisów. Potrzebujemy jeszcze kilkunastu dni, by dopracować wszystko w szczegółach - mówi Jerzy Marciniak, Prezes Azotów Tarnów. - Prace nad umową o konsolidacji idą w dobrym kierunku. Duża jej część jest już uzgodniona ale część zapisów wymaga jeszcze analizy i konsultacji dlatego strony potrzebują dodatkowych kilkunastu dni na wypracowanie ostatecznych zapisów umowy - komentuje Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Puław. Celem tego procesu jest budowa wiodącej grupy chemicznej w regionie i jednego z głównych producentów nawozów w Europie. Porozumienie przewiduje, że Umowa o Konsolidacji zostanie zawarta w dwóch etapach: - pierwszym do 14 listopada przed podwyższeniem kapitału zakładowego Zakładów Azotowych w Tarnowie, w zakresie dotyczącym głównie organizacji przyszłej grupy kapitałowej, zasad ładu korporacyjnego oraz kontynuacji uruchomionych projektów inwestycyjnych, w tym energetycznych - drugim etapie w 30 dni po podwyższeniu kapitału zakładowego Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, głównie w zakresie strategii integracji i rozwoju przyszłej grupy kapitałowej. Zobacz także:
  • Rosyjska firma ma zgodę na przejęcie kontroli nad Zakładami Azotowymi
  • Tarnowskie Forum Inwestycyjne z protestem w tle
  • Acron kupił 12 proc. Zakładów Azotowych w Tarnowie
  • Komentarze...
    testststs 10,2,9,1,A