Tarnowska policja ma nowego komendanta (FOTO)
access_time 2013-02-19 08:42:02
Po 26 latach pracy w policji i blisko 7 kierowania tarnowską policją, z mundurem pożegnał się insp. Zbigniew Ostrowski. Nowym komendantem Miejskim Policji w Tarnowie został inspektor Robert Biernat.
Komendant Ostrowski karierę zawodową rozpoczął w 1987 roku. Po ukończeniu studiów podyplomowych, pracował w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Tarnowie, z czasem pełniąc funkcję kierownika Sekcji Włamań i Kradzieży. Od maja 1993 roku był Zastępcą Komendanta Rejonowego Policji w Brzesku do spraw służb kryminalnych, a od października 1996 roku komendantem największego miejskiego komisariatu Tarnów-Centrum. W czerwcu 1999 roku zajmował stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie do spraw służb kryminalnych, a następnie od 2005 roku Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od połowy 2006 roku kieruje tarnowską policją. Komendant Ostrowski w pracy, to wymagający od siebie i innych, lubiący wyzwania szef, dla którego jak zawsze podkreśla, największym kapitałem tarnowskiej policji byli i są ludzie. Kierowana przez niego jednostka, to jedna z najprężniej działających nie tylko w regionie, ale i w kraju. - W rankingach Komendy Głównej Policji oceniani jesteśmy jako jedno z bezpieczniejszych miast, ze skutecznie działającą policją. Także w odczuciu mieszkańców i lokalnych władz, praca tarnowskiej policji odbierana jest pozytywnie. Z roku na rok cieszymy się coraz większym społecznym zaufaniem, sięgającym obecnie 80 proc. - czytamy w komunikacie prasowym Komendy Miejskiej Policji. W ciągu blisko 7-letniego okresu kierowania przez Komendanta Ostrowskiego tarnowską policją, zrealizowano wiele ważnych przedsięwzięć. Dzięki pozyskanym ze środków budżetowych i samorządowych finansom wyremontowany został budynek komendy przy ul. Traugutta i rozpoczęto modernizację komisariatów miejskich, rozbudowano pomieszczenia dla osób zatrzymanych, zakupiono 60 nowych pojazdów służbowych i blisko setkę sprzętu komputerowego. Utworzona została także siłownia dla policjantów, a na podstawie podpisanej z magistratem umowy, od listopada ubiegłego roku policjanci mają do własnej dyspozycji strzelnicę. Podjętych zostało także wiele działań, które wpłynęły na skuteczność pracy policjantów i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Z inicjatywy komendanta powstała i wyposażona została w nowoczesny sprzęt, biorąca udział w najbardziej niebezpiecznych i skomplikowanych akcjach nieetatowa grupa realizacyjna (tarnowscy antyterroryści) oraz uczestniczący w najważniejszych uroczystościach państwowych w mieście i powiecie Pododdział Honorowy KMP w Tarnowie. Wprowadzone w strukturach organizacyjnych zmiany zapewniły większą przejrzystość i efektywność pracy policjantów. Powstał m.in. zespół do spraw nieletnich oraz zespoły zwalczające przestępczość komputerową i narkotykową. Zapytany jak podsumowałby lata pracy w policji Komendant Ostrowski odpowiada, że to trudny i wymagający sporego zaangażowania, ale jednocześnie piękny rozdział w jego życiu, który teraz, odchodząc na emeryturę z dumą i satysfakcją zamyka. Nowym komendantem Miejskim Policji w Tarnowie został inspektor Robert Biernat. Objął on stanowisko w poniedziałek, 18 lutego, podczas uroczystości, z udziałem Komendanta Wojewódzkiego nadinsp. Mariusza Dąbka, kierownictwa tarnowskiej komendy, władz miasta i powiatu. W nowej roli po raz pierwszy zaprezentował się podczas uroczystości w Sali Lustrzanej. Nowego komendanta przywitał i wprowadził sam komendant wojewódzki, a w uroczystościach brał także udział wojewoda małopolski Jerzy Miller. Inspektor Robert Biernat, absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie i studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w Policji służy od 27 lat, z czego ostatnich 8 kieruje policją w Brzesku. W latach 1998-2002 pełnił funkcje naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Od marca 2002 roku był Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Bochni do spraw służb kryminalnych, a od kwietnia 2003 roku - I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Bochni do sprawa służb prewencyjnych. Rok później w kwietniu 2005 roku został powołany na stanowisko szefa policji w Brzesku. Komendant Robert Biernat dał się poznać nie tylko jako skuteczny policjant, ale też sprawny menadżer i organizator. Sam opracował system elektronicznego obiegu poczty, który z powodzeniem służy brzeskim stróżom prawa. Za jego kadencji otwarty został i doposażony sprzętowo posterunek w Szczurowej, strzelnica dla policjantów i kompleks sportowo-rekreacyjny przy brzeskiej komendzie. W styczniu tego roku oddano do użytku zmodernizowaną, nową siedzibę komisariatu w Czchowie, zaś efektem starań Komendanta Biernata o budowę nowej siedziby dla policji w Brzesku, stało się zakupienie przez lokalny samorząd w grudniu 2012 r. działki pod jej budowę. Foto: Norbert Ziemirski
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A