Powstanie "poligon energooszczędności"
access_time 2013-02-15 15:56:19
W Tarnowie powstanie miejsce do prowadzenia badań nad budownictwem pasywnym. Tzw. "Poligon energooszczędności" ulokowany zostanie na terenie Zespołu Szkół Budowlanych przy ulicy Siewnej i jest rezultatem współpracy miasta z Politechniką Krakowską.
Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego powstanie w centrum Krakowa. Inwestycja rusza dzięki unijnemu wsparciu. Dofinansowanie na ponad 17 mln zł. Podpisano umowę w tej sprawie. Tarnów jest częścią projektu. Składać się ona będzie z zaplecza do nauki i praktycznego wdrożenia technologii budownictwa pasywnego (m.in. hala technik ogólnobudowlanych z boksami szkoleniowymi oraz sala audiowizualna). Inwestycja ma docelowo służyć pracom badawczym prowadzonym przez Politechnikę Krakowską. W celu ich prowadzenia konieczne będzie przygotowanie (budowa i montaż) modelowych obiektów lub instalacji z wykorzystaniem bazy i wyposażenia poligonu przez uczniów szkół zawodowych. Poligon to także placówka wdrożeniowa, której celem będzie transfer efektów pracy politechniki (wyników badań, nowo opracowanych czy ulepszanych technologii). - Idea poligonu polega więc na uzyskaniu zarówno efektów naukowo-badawczych i popularyzacji technologii wysoko energooszczędnych lub pasywnych, jak i dydaktycznych polegających na nabyciu pożądanych na rynku wiedzy i umiejętności praktycznych z tej dziedziny - mówi Ludwik Chruściel, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych. Zgodnie z założeniami projektu beneficjentami korzystającymi z obiektu i wyposażenia Poligonu Energooszczędności mogą być: Politechnika Krakowska jako uczelnia wyższa, jej pracownicy naukowi prowadzący planowe badania naukowe oraz jej studenci w ramach zajęć objętych programem studiów lub indywidualnych projektów/ prac dyplomowych, uczniowie i słuchacze ZSB lub innych publicznych placówek kształcenia zawodowego w ramach zajęć szkolnych lub organizowanych przez te szkoły kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a także firmy i przedsiębiorstwa zainteresowane szkoleniem swoich pracowników z zagadnień dotyczących zastosowań technologii i materiałów budownictwa pasywnego lub wysokoenergetycznego. Łączna wartość projektu przekracza 20 mln zł, z czego na część tarnowską przypada ok. 2,6 mln zł Dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 85 proc. Zobacz także: Uczniowie zbudują poligon
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A