Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej
access_time 2013-01-24 14:27:12
Podpisana została umowa dotycząca dofinansowania drugiego etapu rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. Projekt umożliwi rozwój przedsiębiorstw i utworzenie nowych miejsc pracy. Całkowity koszt inwestycji to 11,5 mln zł.
Wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela, członek zarządu województwa Stanisław Sorys, prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz dyrektor Wydziału Budżetu i Sprawozdawczości UMT Andrzej Zając podpisali umowę o dofinansowanie drugiego etapu rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. Będzie to kontynuacja budowy SAG-u, w ramach której powstało już m.in. rondo na skrzyżowaniu ulic Czystej i Mościckiego oraz droga do terenów inwestycyjnych. Inwestycja zakłada dozbrojenie, a tym samym poszerzenie kompleksowo przygotowanych terenów dla chcących prowadzić działalność gospodarczą w Tarnowie. Powstaną drogi wewnętrzne wraz z oświetleniem oraz miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych. Wybudowane zostaną także kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa. - Dużo się mówi obecnie o rosnącym bezrobociu. My staramy się to zmieniać. Za jakiś czas będziemy świadkami lokowania na tych terenach nowych firm - mówi Stanisław Sorys. Projekt umożliwi rozwój przedsiębiorstw i utworzenie nowych miejsc pracy. Jak podkreśla prezydent Ryszard Ścigała, infrastruktura, która powstanie łącznie w ramach obydwu etapów istotnie podniesie atrakcyjność inwestycyjną strefy poprzez m.in. ułatwienie komunikacji pomiędzy istniejącymi już strefami: "Czystą", Park "Kryształowy" i "Mechaniczne", a w przyszłości z węzłami autostrady A4 w Krzyżu i Wierzchosławicach. Zakończenie budowy zaplanowano na koniec 2014 roku. Całkowity koszt projektu wyniesie 11,5 mln zł, a dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 7,5 mln zł. Zobacz także: Przez rondo bez przeszkód
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A