Modernizacja sieci wodociągowej - kilka ulic bez wody
access_time 2012-08-03 14:24:42
Tarnowskie Wodociągi uprzedzają o utrudnienia, które mogą wystąpią w sierpniu. Mowa tu o przerwach w dostawie wody i utrudnieniach komunikacyjnych na pięciu tarnowskich ulicach.
Prace modernizacyjno-inwestycyjne prowadzone będą na ulicach:
  • ul. Batalionu Barbara –rozbudowa sieci wodociągowej- mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody i utrudnienia komunikacyjne
  • ul. Widok - budowa sieci kanalizacyjnej - mogą wystąpić utrudnienia komunikacyjne
  • ul. Orkana – modernizacja sieci wodociągowej - mogą wystąpić przerwy w dostawie wody i utrudnienia komunikacyjne
  • ul. Czerwonych Klonów – poprawa systemu zaopatrzenia w wodę - mogą wystąpić przerwy w dostawie wody i utrudnienia komunikacyjne
  • ul. Zagrodowa-Podgórska – budowa wodociągu - mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody i utrudnienia komunikacyjne
  • Komentarze...
    testststs 10,2,9,1,A