Nowy prezes TKP byłym dyrektorem okradzionego banku
access_time 2012-08-03 13:40:10
Wojciech Seremet został odwołany ze stanowiska prezesa Tarnowskiego Klastra Przemysłowego. Nowym szefem został Zbigniew Proć, były dyrektor tarnowskiego oddziału banku, w którym pracownik ukradł z kont klientów ponad 2 mln zł.
Zbigniew Proć zrezygnował ze stanowiska dyrektora oddziału banku po ujawnieniu kradzieży na ponad 2 mln zł z kont klientów dokonanej przez jednego z pracowników banku. Wojciech Seremet zarządzał Tarnowskim Klastrem Przemysłowym od lutego 2008 roku. Spółka powstała w 1999 roku. Miasto jest większościowym akcjonariuszem, ma 98% udziałów. Poniżej publikujemy oświadczenie Doroty Kunc-Pławeckiej, rzecznik prezydenta miasta Tarnowa: "27 lipca br. nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa Klastera Przemysłowego w Tarnowie. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej spółki, Wojciecha Seremeta zastąpił Zbigniew Proć. Były już prezes został o tym poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem. Dotychczasowa działalność Klastera Przemysłowego była poprawna i w głównej mierze sprowadzała się do administrowania terenami strefy gospodarczej. Na przełomie ostatnich pięciu lat liczba podmiotów działających w Specjalnej Stefie Ekonomicznej wzrosła czterokrotnie - z 10 do 42 dając łącznie zatrudnienie 694 osobom. Przyrost zatrudnienia wynosił około 66 pracowników rocznie. Miasto widzi szersze perspektywy i wachlarz współpracy dla Klastera Przemysłowego – mowa o inkubowaniu przedsiębiorstw, szerszej kooperacji z instytucjami np. z TARR i strefą mielecką (patrz podpisane niedawno czwór porozumienie między miastami w celu aktywizacji gospodarczej regionu). Zbigniew Proć od dziesięciu lat pełni funkcję prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie:
  • w tym czasie dzięki działalności IPH powstało 100 nowych podmiotów gospodarczych – Izba wydała na ten cel ponad 2 miliony złotych,
  • Tarnowska Izba Przemysłowo-Handlowa należy do najefektywniejszych tego typu podmiotów zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej. Zbigniew Proć jest ponadto doświadczonym finansistą, absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W ciągu ostatnich kilkunastu lat kierował tarnowskimi oddziałami trzech banków, każdy z nich należał do najefektywniejszych w swojej grupie. Przed Klasterem Przemysłowym w Tarnowie poważne wyzwania. Instytucja przygotowuje kolejne grunty pod inwestycje, dokonuje scaleń i uzbraja tereny. Szuka potencjalnych, nowoczesnych inwestorów dających zatrudnienie mieszkańcom. Przed spółką zadanie dotyczące m.in. rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej oraz rozwój, także w aspekcie powstającej autostrady A4." Dorota Kunc – Pławecka rzecznik prezydenta Tarnowa
  • Komentarze...
    testststs 10,2,9,1,A