Uwaga! Upały
access_time 2012-04-30 15:49:14
Zgodnie z prognozami Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych do wtorku do godz. 18.00 mogą wystąpić upały. Przewiduje się temperaturę maksymalną 28°C do 31°C.
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie zawiadamia o możliwości wystąpienia upałów do wtorku do godz. 18.00. Przewiduje się temperaturę maksymalną 28°C do 31°C. Temperatura minimalna około 12 °C. Upały i wywołane nimi odwodnienie organizmu, może powodować gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia, z zagrożeniem życia włącznie. Na skutki utrzymujących się wysokich temperatur szczególne narażeni są seniorzy, osoby z chorobami układu krążenia i dzieci. W związku z tym przypominamy i prosimy mieszkańców miasta, aby: - ograniczyli przebywanie w godzinach południowych na nasłonecznionym, otwartym terenie do niezbędnego minimum, - nosili nakrycia głowy chroniące twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem, - ubierali luźne ubranie o jasnych kolorach, zakrywające możliwie jak największą powierzchnię ciała, - osoby mające problemy z chorobami układu krążenia oraz seniorzy ograniczyli wyjścia z budynków, szczególnie w godzinach 10-15, - pili regularnie duże ilości płynów, minimum 2 litry dziennie (najlepiej wody mineralnej, niegazowanej), unikali spożywania alkoholu. Jednocześnie informujemy, że wysoka temperatura wpłynie niekorzystnie na stan nawierzchni dróg oraz spowoduje wzrost zagrożenia pożarowego.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A