Unibax - Azoty: powtórka meczu w niedzielę
access_time 2012-09-17 16:26:07
Zarząd Ekstraligi ustalił nową datę odwołanego meczu 20. rundy DMP.
KOMUNIKAT EKSTRALIGI NR 73 / 2012 z dnia 17.09.2012 W związku nieustaleniem przez zainteresowane kluby nowego terminu zawodów 20.rundy DMP pomiędzy drużynami Unibax Toruń - Azoty Tauron Tarnów i z podjęciem decyzji o uchyleniu decyzji sędziego Piotra Lisa przyznającej w dniu 16.09.2012 w przedmiotowym meczu walkower na korzyść drużyny Unibax Toruń, a w związku z tym zaistniałą koniecznością wyznaczenia nowej daty meczu 20. rundy DMP pomiędzy tymi drużynami zważywszy, że: 1) Zgodnie z art. 726 ust. 2 pkt 4 RSŻ nowo wyznaczona data odwołanego meczu 20 rundy DMP nie może być późniejsza niż 3 dni przed datą - odpowiednio: 21 rundy rozgrywek tj. 20.09.2012, 2) Zgodnie z treścią Komunikatu GKSŻ nr 19/2012 z dnia 4.05.2012: „Wprowadza się zasadę, i w przypadku uzgodnienia i wyznaczenia daty meczu odwołanego lub przełożonego na datę kalendarzową zawodów widniejącą w Kalendarzu Lig Międzynarodowych, pierwszeństwem startu dla zawodnika krajowego jak i obcokrajowca będzie mecz ujęty w Kalendarzu Lig Międzynarodowych. Powyższa zasada winna być uwzględniana każdorazowo przy ustalaniu nowych dat kalendarzowych meczów ligowych.”, 3) Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 RSŻ: „Pierwszeństwo względem wyznaczania terminów dla zawodów przełożonych lub odwołanych mają każdorazowo terminy określone w Kalendarzu Sportu Żużlowego na dany rok.”, 4) Zgodnie z Kalendarzem Lig Międzynarodowych w dniu 18.09.2012 odbywa się w Szwecji Swedish Elite League Semifinal 1, Round 2 pomiędzy drużynami Indianerna Kumla - Elit Vetlanda, w których startują następujący zawodnicy zainteresowanych drużyn: Martin Vaculik (Elit Vetlanda), Leon Madsen (Elit Vetlanda), 5) Zgodnie z Kalendarzem Lig Międzynarodowych w dniu 19.09.2012 w Szwecji: a) odbywa się Swedish Elite League Semifinal 2, Round 2 pomiędzy drużynami Piraterna Motala - Dackarna Malilla, w których startują następujący zawodnicy zainteresowanych drużyn: Greg Hancock (Piraterna Motala), Maciej Janowski (Piraterna Motala), Chris Holder (Piraterna Motala), Darcy Ward (Dackarna Mallila), b) zaplanowana jest data rezerwowa Swedish Elite League Semifinal 1 dla drużyn Indianerna Kumla - Elit Vetlanda w których startują następujący zawodnicy zainteresowanych drużyn: Martin Vaculik (Elit Vetlanda), Leon Madsen (Elit Vetlanda), 6) Zgodnie z Kalendarzem Lig Międzynarodowych i Kalendarzem Sportu Żużlowego w dniu 20.09.2012 w Polsce oraz Szwecji: a) zaplanowana jest data rezerwowa Swedish Elite League Semifinal 2 dla drużyn Piraterna Motala - Dackarna Malilla w których startują następujący zawodnicy zainteresowanych drużyn: Greg Hancock (Piraterna Motala), Maciej Janowski (Piraterna Motala), Chris Holder (Piraterna Motala), Darcy Ward (Dackarna Mallila), b) zaplanowany jest mecz dla drużyn BEL Swindon Robbins - Peterborough Panters w którym startują następujący zawodnicy zainteresowanych drużyn: Ryan Sullivan (Peterborough Panters), c) zaplanowany jest finał MIMP w Bydgoszczy, w którym startują następujący zawodnicy zainteresowanych drużyn: Maciej Janowski (Azoty Tauron Tarnów), Kacper Gomólski (Azoty Tauron Tarnów), Emil Pulczyński (Unibax Toruń), ze względu, iż 1) nie ma możliwości wyznaczenia bezkonfliktowej daty meczu odwołanego w warunkach określonych w pkt 1 powyżej, 2) w dniach 21.09.2012 i 22.09.2012 odbywa się trening oraz zawody Speedway Grand Prix w Vojens, 3) Zarząd Ekstraligi Żużlowej na mocy par. 8 ust. 1 i 2 „Umowy o zarządzanie ligą zawodową…” z dnia 20.07.2009 roku jest uprawniony do uchwalania szczegółowego „Terminarza meczów DMP”, a uchwalony Terminarz meczów DMP staje się integralną częścią „Kalendarza sportu żużlowego”, postanawia: 1) zmienić „Terminarz meczów DMP” w ten sposób, że anuluje ustalone daty 21. i 22. rundy DMP dla meczów o miejsca 1-4 w rozgrywkach DMP 2012 oraz postanawia ustalić nowe daty tych meczów po rozegraniu zaległego meczu 20. rundy DMP, 2) wyznaczyć datę meczu odwołanego pomiędzy drużynami Unibax Toruń - Azoty Tauron Tarnów na dzień 23.09.2012, 3) godzinę przedmiotowego meczu ustalić po dokonaniu uzgodnień z TVP SA. Zobacz także pozostałe informacje sportowe: Mistrz KSW na tarnowskiej gali "MMA Night: The Countdown" (WIDEO)
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A