Dziennikarze z całego świata w Tarnowie
access_time 2012-09-12 15:19:55
XX Światowe Forum Mediów Polonijnych zawitało do Tarnowa. W forum uczestniczyli dziennikarze z prasy, radia, telewizji i mediów internetowych z około trzydziestu krajów świata.
W teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie odbyła się inauguracja XX Światowego Forum Mediów Polonijnych, w której wzięli udział m.in.: Maria Pańczyk - Pozdej - wicemarszałek Senatu RP, Paweł Mikusek - Ministerstwo Środowiska, Andrzej Haręźlak - wicewojewoda Małopolski, Ryszard Ścigała - prezydent Tarnowa, ks. bp Wiesław Lechowicz - delegat Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Adam Kwiatkowski - poseł RP, Zdzisłw Iwanicki - wicedyrektor Gabinetu Marszałka Senatu RP, Regina Jurkiewicz - Departament Współpracy z Polonią MSZ, Rafał Balawajder - dyrektor naczelny Teatru im. Ludwika Solskiego. W Forum uczestniczyli dziennikarze prasy, radia, telewizji i mediów internetowych z ok. 30 krajów świata, m.in. z Austrii, Argentyny, Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Litwy czy USA. W tym roku było to ok. 150 osób. Z okazji jubileuszu XX Światowego Forum Mediów Polonijnych Biuro Organizacyjne postanowiło podkreślić wkład pracy 60 osób związanych z corocznymi spotkaniami dziennikarzy, wręczając im statuetki anioła. Ryszard Ścigała wręczył nagrody osobom najbardziej związanym z forum tj. Jolancie Kwiek, Małgorzacie Sajdak oraz Iwonie Surman. Stanisław Lis otrzymał Encyklopedię Tarnowa z dedykacją prezydenta. Wyróżniono również m.in. Zbigniewa Święcha. Podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji szczególnie promowane będą Małopolska i Podkarpacie. - Te regiony były już prezentowane polonijnym dziennikarzom podczas pierwszych edycji forum. Teraz, po latach, chcemy odkryć je przed nimi na nowo, pokazać co zmieniło się od tamtego czasu - mówi Józef Komarewicz, rzecznik prasowy XX Forum. Tematem stałym Forum jest: "Rola mediów polonijnych w tworzeniu kontaktów środowiskowych i utrzymywaniu więzi z krajem. Promocja Polski w świecie". W tym roku organizatorzy chcą także zająć się ochroną środowiska, Partnerstwem Wschodnim oraz ideą spółdzielczości. Forum towarzyszyć będą dwie debaty tematyczne. Pierwsza, poświęcona była zagospodarowaniu zasobów przyrody i odbyła się w Tarnowie. Druga debata, poświęcona będzie roli sektora spółdzielczego w rozwoju regionalnym z udziałem przedstawicieli spółdzielczości polskiej, Krajowej Rady Spółdzielczej, samorządów lokalnych z całej Polski oraz mediów polskich i polonijnych - odbędzie się w Krakowie 14 września. - Forum to okazja dla polonijnych dziennikarzy z całego świata, aby poznawać nasz kraj, ale także okazja dla nas, aby z tej współpracy skorzystać. To znakomity przekaz dla inwestorów w różnych krajach świata, bo dziennikarze przywożą do Polski określone zapytania inwestycyjne - przyznaje Stanisław Lis organizator Forum. Od 1993 roku Tarnów zawsze jest pierwszym miastem, które odwiedzają polonijni dziennikarze, w tym roku z Tarnowa wyruszą między innymi do Rzeszowa i Krakowa. Dziennikarze polonijni podczas Forum odwiedzili dotychczas w Polsce przeszło sto miejscowości i miejsc historycznych. Forum to nie tylko niepowtarzalna okazja do spotkań, tych zawodowych i tych bardziej prywatnych Polaków mieszkających na co dzień w odległych zakątkach ziemi, to również wymiar promocyjny. Forum umożliwia i ułatwia pokazywanie firm, miast i regionów poza granicami kraju. Każdego roku Forum generuje ponad trzy tysiące faktów medialnych w prasie, radiu, telewizji i Internecie. Info: Agnieszka Wrońska, Radio Kraków, Biuro Prasowe XX Światowego Forum Mediów Polonijnych MAŁOPOLSKA - PODKARPACIE 2012
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A