Zostań radnym swojego osiedla
access_time 2012-03-05 13:07:20
Do 16 marca można zgłaszać kandydatury na radnych osiedli w Tarnowie. Kandydatami mogą być wyborcy z danego osiedla, którzy złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i dostarczą co najmniej 20 podpisów z poparciem mieszkańców danego osiedla.
Wybory zostaną przeprowadzone w osiedlach, w których liczba zarejestrowanych kandydatur będzie większa od liczby wybieranych członków rady. Zostanie wybranych po 15 członków Rad Osiedlowych. Kandydatów na członków Rady zgłasza się do Miejskiej Komisji Wyborczej najpóźniej do dnia 16 marca w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Goldhammera 3, pok. 108 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu. Miejska Komisja Wyborcza w Tarnowie informuje, że dnia 15 kwietnia 2012 r. w godz. 8.00 - 16.00 odbędą się wybory do Rad Osiedli na terenie miasta Tarnowa w osiedlach: 1. Rada Osiedla "Starówka" 2. Rada Osiedla "Strusina" 3. Rada Osiedla "Piaskówka" 4. Rada Osiedla "Grabówka" 5. Rada Osiedla "Rzędzin" 6. Rada Osiedla "Gumniska - Zabłocie" 7. Rada Osiedla "Krakowska" 8. Rada Osiedla "Mościce" 9. Rada Osiedla "Chyszów" 10. Rada Osiedla "Klikowa" 11. Rada Osiedla "Krzyż" 12. Rada Osiedla "Jasna" 13. Rada Osiedla "Westerplatte" 14. Rada Osiedla "Legionów" 15. Rada Osiedla "Koszyce" 16. Rada Osiedla "Osiedle Zielone" Rady Osiedli są jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Tarnowa. Działają w oparciu o Statut Gminy Miasta Tarnowa oraz Statuty Osiedli. Rady Osiedli obecnej kadencji zostały wybrane w wyborach w dniu 6 kwietnia 2008 r. Kadencja Rad Osiedli trwa 4 lata. Siedziby Rad Osiedli (za jednym wyjątkiem) zlokalizowane są w każdym osiedlu i utrzymywane są przez Urząd Miasta Tarnowa. Rady Osiedli pracują społecznie na dyżurach i zebraniach. DO POBRANIA: Projekt obwieszczenia Ordynacja wyborcza
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A