Miasto przejęło zadania Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich
access_time 2012-03-01 14:06:35
Od 1 marca zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz obsługą mieszkańców realizuje Centrum Usług Ogólnomiejskich. W Centrum powstało Biuro Inżynierii Ruchu Drogowego, w którym załatwić można sprawy związane ze strefami płatnego parkowania (m.in. karty parkingowe, mandaty).
Poza tym biuro zajmować będzie się m.in. zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, projektami organizacji ruchu drogowego. Wszystkie informacje związane z opłatami za postój w strefach płatnego parkowania można uzyskać pod numerem 14 68 82 570. Natomiast istniejące już wcześniej Biuro Miejskiego Inżyniera Utrzymania Miasta przejęło zadania związane m.in. z bieżącymi remontami i utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników i parkingów miejskich. W zakres kompetencji biura wchodzi także wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg publicznych. Ubytki w nawierzchni dróg można zgłaszać pod dotychczasowym numerem alarmowym 504 044 051 oraz pod numerem 14 68 82 576/577. Informacje związane z zajęciem pasa drogowego i zjazdami z dróg publicznych dostępne są pod numerem 14 68 82 575. Awarie sygnalizacji świetlnej zgłaszać można w firmie TTJ Technika pod numerami 014 63 61 530 (w godz. od. 8.00 – 17.00) oraz 660 161 200 (osoba pełniąca dyżur 24h), natomiast uszkodzenie oznakowania pionowego w firmie Wimed pod numerami 014 655 47 51 (w godz. od. 8.00 – 16.00) oraz 664 951 957 (osoba pełniąca dyżur 24h). Zadania w zakresie drogowych inwestycji strategicznych trafiły do Centrum Rozwoju Miasta, a sprawy dzierżaw nieruchomości pozostających dotychczas w trwałym zarządzie TZDM do Wydziału Geodezji i Nieruchomości. Zadania realizowane dotychczas przez Dział Wykonawstwa TZDM będą zlecane na zewnątrz w drodze przetargu oraz przekazane do Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych. Zobacz także: Trwa proces likwidacji TZDM
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A