Komendant Ostrowski: atutem tarnowskiej policji jest zespół ludzki (FOTO)
access_time 2012-07-27 14:49:13
W tarnowskich obchodach Święta Policji udział wzięli przedstawiciele władz województwa, miasta Tarnowa i powiatu oraz kierownictwo KWP w Krakowie. Podczas uroczystości policjanci otrzymali m.in. mianowania na wyższe stopnie i odznaczenia.
Doroczne Święto Policji upamiętnia dzień, w którym 90 lat temu uchwalona została ustawa o Policji Państwowej. Na jej mocy scalono i nadano jednolite ramy organizacyjne licznym ówcześnie funkcjonującym służbom policyjnym. Rozpoczął się wtedy długi proces tworzenia struktury organizacyjnej Policji, pomyślnie zakończony dopiero na rok przed wybuchem II wojny światowej. Szef tarnowskich stróżów prawa podziękował swoim policjantom za dobrą pracę, podkreślając jak ważnym jest wspieranie ich działań przez władze miasta i powiatu. Samorząd każdego roku finansuje m.in. dodatkowe patrole, zakupy sprzętu, prace remontowe, dofinansowuje zakupy samochodów. - Największym atutem tarnowskiej policji jest zespół ludzki. Dane mi jest kierować wspaniałym policjantkami i policjantami, mam bardzo dobrych pracowników cywilnych - mówi insp. mgr Zbigniew Ostrowski, Komendant Miejski Policji w Tarnowie. W dowód uznania za aktywną współpracę i wspieranie środowiska policyjnych emerytów, Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych nadał szefowi tarnowskich policjantów odznakę "Za wybitne osiągnięcia" dla SEiRP. Podczas uroczystości nominacje na wyższe stopnie policyjne z rąk Komendanta Wojewódzkiego i Komendanta Miejskiego odebrała ponad setka mundurowych. Wręczone zostały także odznaczenia państwowe i resortowe. Wyróżniający się w służbie policjanci wyróżnieni zostali nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez Prezydenta Miasta Tarnowa, Starostę Tarnowskiego oraz Burmistrzów Ciężkowic, Tuchowa, Ryglic, Wojnicz i Żabna. Otrzymało je 7 najlepszych: sierż. szt. Grzegorz Skrężyna, st. sierż. Ryszard Prusak, mł. asp. Jarosław Zięcina, asp. Paweł Piątek, mł. asp. Dariusz Masłoń, mł. asp. Adam Kula i sierż. szt. Andrzej Mrówka. W samym Tarnowie zatrudnionych jest pięciuset funkcjonariuszy. Dla przykładu w służbie kryminalnej pracuje 158 policjantów, a w prewencji 332. W tarnowskiej Policji służbę pełnią 33 kobiety. - Uważam, że nasz region jest regionem, gdzie ludziom żyje się dobrze, spokojnie i bezpiecznie. Jako komendant policji nie mogę zagwarantować, że nie zdarzy się żaden incydent, żadne poważne przestępstwo, bo byłoby to utopią. Ogólnie żyjemy w przyjaznym mieście i regionie - mówi insp. mgr Zbigniew Ostrowski, Komendant Miejski Policji w Tarnowie.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A