Azoty będą sprzedawać popiół (FOTO)
access_time 2012-06-26 15:54:58
Zakłady Azotowe w Mościcach oddały do użytku nowoczesną instalację odbioru popiołu z zakładowej elektrociepłowni. Inwestycja znacząco zmniejszy ilość odpadów, redukując tym samym ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Pozyskiwane popioły będą sprzedawane odbiorcom zewnętrznym, gwarantując chemicznej spółce dodatkowy przychód.
Rocznie w elektrociepłowni EC II podczas wytwarzania energii cieplej w postaci pary technologicznej i wody grzewczej oraz energii elektrycznej niezbędnych do wykonywania zadań produkcyjnych powstaje 100 tys. ton pulpy żużlowo-popiołowej, z czego 80 proc. stanowi popiół, a pozostałe 20 proc. - żużel. Przed modernizacją gospodarczo wykorzystywano jedynie 20 proc. popiołu, sprzedając go odbiorcom zewnętrznym. Reszta trafiała na składowisko odpadów Czajka II. Oddanie do użytku nowej instalacji odbioru popiołu pozwoli na całkowite jego zagospodarowanie jako surowca wtórnego. W ramach inwestycji powstały trzy silosy stalowe o pojemności 600 m sześc. każdy, do których trafiać będzie popiół z kotłów elektrociepłowni – dwóch pyłowych i jednego fluidalnego. Instalacja wyposażona została w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową, w skład której wchodzi nowoczesny komputerowy system sterowania wraz z elementami wizualizacji procesu. Podmioty zainteresowane popiołem będą mogły go odebrać transportem kolejowym lub samochodowym dzięki modernizacji zaplecza technicznego, w ramach której przeprowadzono remont torowiska oraz zbudowano rozjazd kolejowy i stację załadunkową przystosowaną do załadunku wagonów kolejowych oraz autocystern samochodowych. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 14 mln zł. Spółka przewiduje, że nakłady na inwestycję zwrócą się w ciągu 4 lat. Czytaj także: Czy w Tarnowie jest ekologiczna bomba?
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A