Brakuje chętnych do tarnowskich rad osiedlowych
access_time 2012-03-21 15:57:07
W 4 z 16 osiedli nie zgłosiła się wymagana liczba kandydatów, dlatego magistrat zdecydował się przedłużyć nabór.
wyjaśnia Małgorzata Słomka-Narożańska z kancelarii Rady Miejskiej Do wyborów osiedla Legionów zgłosiło się jak na razie 14 kandydatów, czyli brakuje jeszcze dwóch. Kandydaci zgłaszać mogą się do końca tygodnia. Info: Bartłomiej Maziarz, Polskie Radio Kraków
Miejska Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów do rad osiedli zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2012 r. postanowiła przesunąć termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów do rad osiedli: Nr 1 „Starówka”, Nr 4 „Grabówka”, Nr 14 „Legionów H. Dąbrowskiego”, Nr 16 „Zielone” do dnia 23 marca 2012 r. Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miasta Tarnowa Kancelaria Rady Miejskiej ul. Goldhammera 3, I piętro, pok. 108 (w godzinach pracy Urzędu). Kandydatami mogą być wyborcy z danego osiedla, którzy złożą pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz uzyskają poparcie co najmniej 20 mieszkańców posiadających prawa wyborcze. Wybory zostaną przeprowadzone w osiedlach, w których liczba zarejestrowanych kandydatur będzie większa od liczby wybieranych członków rady. Zobacz także:Zostań radnym swojego osiedla
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A