Prace remontowo-budowlane na tarnowskich cmentarzach
access_time 2011-10-18 15:30:00
Miejski Zarząd Cmentarzy przygotowuje się do dnia Wszystkich Świętych. Na tarnowskich nekropoliach wykonano sporo prac inwestycyjnych. W całym bieżącym roku na budowy i remonty wydano blisko 600 tys. zł.
Na Starym Cmentarzu dokończono modernizację Alei Głównej, zaś przed wejściem głównym wykonano nowy podjazd, miejsca parkingowe i chodniki. Do końca roku MZC planuje zainstalować kamery na terenie Starego Cmentarza, tak aby cały obiekt mógł być monitorowany. Na cmentarzach w Mościcach i w Krzyżu utwardzono kolejne alejki na powierzchni 600 m2. Na cmentarzu w Krzyżu wybudowano 17 grobów murowanych dwumiejscowych, zaś na cmentarzu w Klikowej zakończono budowę pierwszego w Tarnowie Kolumbarium z 84 niszami urnowymi. Na cmentarzu w Mościcach wykonano ozdobny krzyż na ścianie frontowej kaplicy, a punkty czerpania wody na wszystkich cmentarzach zyskały nowy, estetyczny wygląd. Odnowione zostało ogrodzenie i bramy wejściowe cmentarza w Krzyżu, a na odcinku od ul. Spokojnej wymieniono i podniesiono przęsła ogrodzenia, dostosowując je do poziomu gruntu. Wykonano ponadto projekt modernizacji ronda cmentarza w Krzyżu, a także projekt i wstępny kosztorys ogrodzenia cmentarza komunalnego w Mościcach. Wykonano również ekspertyzę geotechniczną w celu dalszej rozbudowy cmentarza w Klikowej.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A