ZUS Tarnów: "Tydzień Przedsiębiorcy"
access_time 2011-10-14 19:30:20
W dniach 17 – 21 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie wraz z pozostałymi placówkami terenowymi ZUS w kraju zaprasza wszystkich swoich klientów do udziału w akcji informacyjnej "Tydzień Przedsiębiorcy".
Celem organizacji "Tygodnia Przedsiębiorcy" jest przybliżenie klientom Zakładu obowiązujących przepisów prawa z zakresu: 1. podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, 2. właściwego ustawodawstwa, tzn. w którym państwie osoba wykonująca pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii powinna być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, 3. ulg i umorzeń należności z tytułu składek, 4. ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. W dniach 17 – 21 października 2011 r. (poniedziałek – piątek) w siedzibie tarnowskiego Oddziału ZUS przy ulicy Kościuszki 32 w Tarnowie oraz w Inspektoracie ZUS w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 48, w godzinach od 08.00 do 15.00 (poniedziałek od 08.00 do 17.00), dyżurować będą eksperci, którzy odpowiadać będą na pytania dotyczące problematyki organizowanego "Tygodnia Przedsiębiorcy". Osoby, które odwiedzą w tych dniach placówkę ZUS otrzymają poradnik z przydatnymi informacjami i wyjaśnieniami opracowanymi w przystępnej formie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Tekst: Marta Beściak, rzecznik prasowy ZUS O/Tarnów Zobacz także: ZUS Tarnów: Nowy kapitał początkowy ZUS Tarnów: zgłoś nianię do ubezpieczeń
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A