ZUS Tarnów: Nowy kapitał początkowy
access_time 2011-10-07 15:19:41
Z dniem 23 września br. weszła w życie zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadzająca korzystniejsze zasady naliczania kapitału początkowego, od którego uzależnione są świadczenia emerytalne. Do przeliczenia mają prawo zarówno obecni, jak i przyszli emeryci.
Nowe przepisy dają możliwość ustalenia kapitału początkowego dla ubezpieczonych legitymujących się okresami składkowymi i nieskładkowymi krótszymi niż 6 miesięcy, możliwość ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego z kolejnych 10 lat kalendarzowych przypadających również przed 01.01.1980r. a w przypadku wskazania do ustalenia podstawy wymiaru roku kalendarzowego, w którym ubezpieczony przystąpił do ubezpieczenia po raz pierwszy i dlatego pozostawał w ubezpieczeniu jedynie przez część miesięcy w tym roku - możliwość obliczenia za ten rok wskaźnika wysokości sumy kwot przeciętnego wynagrodzenia odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu. Zatem osoby, którym odmówiono ustalenia kapitału ze względu na krótszy niż 6-io miesięczny okres składkowy i nieskładkowy oraz osoby, które mają ustalony kapitał bez podstawy wymiaru lub którym do ustalenia podstawy wymiaru przyjęto mniej niż 10 kolejnych lat (ze względu na to, że okres z którego można ustalić podstawę przypadał przed 1980 r.) - powinny złożyć wniosek o przeliczenie kapitału we właściwym Oddziale ZUS. Nie ma potrzeby składania wniosku o przeliczenie kapitału przez osoby, które ubiegać się będą o emeryturę w latach późniejszych, bowiem ZUS każdorazowo rozpatrując uprawnienia do świadczenia z urzędu przeliczy kapitał stosując zasady wprowadzone w/w ustawą, o ile będzie to korzystniejsze dla emeryta. W sprawach, w których wypłacana jest już emerytura ustalona wg zreformowanych zasad – ponowne ustalenie jej wysokości z uwzględnieniem ponownego obliczenia kapitału początkowego - następuje na wniosek emeryta złożony w ZUS. Ponadto informuje się, że na terenie miasta Tarnowa i okolic pojawili się w ostatnich dniach domokrążcy proponujący odpłatną pomoc w wypełnieniu dokumentów umożliwiających przeliczenie w ZUS kapitału początkowego według nowych zasad. Oddział ZUS ostrzega przed nimi tłumacząc, że weryfikacja kapitału początkowego zgodnie z powołaną wyżej ustawą wymaga złożenia jedynie wniosku w tej sprawie, którego uzupełnienie nie wymaga specjalnej wiedzy merytorycznej, a w razie kłopotów możliwe jest jego wypełnienie przez klienta na miejscu w każdej placówce Zakładu, przy bezpłatnej pomocy pracowników Sali Obsługi Klientów. Tekst: Marta Beściak, rzecznik prasowy ZUS O/Tarnów Zobacz także: ZUS Tarnów: zgłoś nianię do ubezpieczeń
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A