Regulamin "Wygraj bilet na koncert Scorpionsów w Tarnowie"
access_time 2011-06-02 09:11:49
Regulamin konkursu "Wygraj bilet na koncert Scorpionsów w Tarnowie"
1. Postanowienia wstępne
 1. Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą "Wygraj bilet na koncert Scorpionsów w Tarnowie" zwanej dalej „Konkursem”.
 2. Podmiotem organizującym Konkurs jest Integra Paweł Mróz, ul. Graniczna 8a, 33-100 Tarnów zwanym dalej „Organizatorem”.
 3. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w niej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Zasady udziału w konkursie
 1. Konkurs trwa w okresie od dnia 07.06.2011 r. do dnia 21.06.2011 r.
 2. Konkurs odbywa się na zasadzie udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału aktualni i byli pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe (w szczególności krewni i powinowaci I stopnia).
 4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu, rozstrzygnięciem oraz przyznaniem nagród czuwa Organizator
3. Nagrody w konkursie
Nagrodami w konkursie są dwa bilety wejścia na koncert Scorpionsów na stadionie miejskim Tarnowie 01.07.2011 r. na sektor B na płycie (miejsce stojące) o wartości rynkowej każdy po 150 zł.

4. Zasady konkursu
 1. Jeden osoba może wygrać tylko jeden bilet
 2. Bilet można zdobyć poprzez konkurs e-mailowy lub poprzez portal społecznościowy Facebook.com
5. Pytanie konkursowe poprzez e-mail
 1. W konkursie może wziąć udział każdy czytelnik portalu Tarnow.net.pl z wyłączeniem osób ujętych w punkcie 2.1.
 2. Aby wziąć udział w losowaniu należy w terminie od 07.06.2011 r. do 21.06.2011 r. przesłać na adres e-mail scorpions@tarnow.net.pl swoje imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz odpowiedź na pytanie Jaki przydomek nosi basista Scorpionsów, Paweł Mąciwoda? W tytule maila należy koniecznie wpisać "Scorpions".
 3. Spośród poprawnych zgłoszeń, zostanie wylosowane jedno, którego autor otrzyma bilet na koncert Scorpions w Tarnowie
 4. Każdy osoba może przesłać wyłącznie jedno zgłoszenie
6. Pytanie konkursowe na Facebook.com
 1. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która posiada konto profilowe w serwisie społecznościowym Facebook.com ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz skorzysta z opcji "Lubię to" na stronie www.facebook.com/pages/Tarnownetpl/124596344219726
 2. Organizator w okresie pomiędzy 07.06.2011 r. a 21.06.2011 r. zada na swojej tablicy facebookowej post zawierający pytanie konkursowe dotyczące zespołu i koncertu Scorpions w Tarnowie.
 3. Osoba, która spełni warunki z punktu 1. i jako pierwsza zamieści komentarz z poprawną odpowiedzią pod opublikowanym postem z pytaniem, wygrywa bilet wejścia na koncert Scorpionsów w Tarnowie na sektor B na płycie (miejsce stojące) o wartości rynkowej 150 zł.
 4. Lista nagrodzonych osób zostanie przedstawiona na stronie internetowej www.tarnow.net.pl
 5. Każda z nagrodzonych osób zostanie poinformowana o zwycięstwie indywidualnie przez Organizatora - poprzez prywatną wiadomość w serwisie Facebook.com.
 6. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego.
 7. Każdy uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi.
7. Postanowienia końcowe
 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych ( imienia i nazwiska) na www.tarnow.net.pl po ogłoszeniu wyników Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie www.tarnow.net.pl Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem odpowiedzi konkursowych przez uczestników Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania odpowiedzi konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia oddawania odpowiedzi konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu.
 6. W przypadku naruszenia Regulaminu konkursu przez uczestnika, Organizator może wykluczyć go z uczestnictwa na każdym etapie Konkursu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu, wydania nagród oraz dalszego przetwarzania w celach marketingowych. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 10. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.tarnow.net.pl
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A