Święto Pułkowe 16. Pułku Piechoty
access_time 2011-05-31 09:08:48
W sobotnie popołudnie teren dawnych koszar przy ul. Mościckiego, na nowo zazielenił się wojskowymi mundurami. To rekonstruktorzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej uczcili święto 16. Pułku Piechoty.


Dzień ten w okresie dwudziestolecia międzywojennego był dniem święta pułkowego i zarazem rocznicą jego najkrwawszej bitwy z okresu wojny polsko-bolszewickiej - bitwy o Murową nad Berezyną z dnia 28 maja 1920 r. Spotkanie okolicznościowe rozpoczęło się symbolicznie o godzinie 16 w Izbie Pamięci Armii Krajowej, gdzie rekonstruktorów powitał ostatni żyjący żołnierz 16. pp. płk. Zdzisław Baszak.

Następnie wszyscy przybyli goście mogli wysłuchać prelekcji Mateusza Olejnika "16. Pułk Piechoty w latach 1918-1939" oraz relacji płk. Baszaka z jego walk w szeregach 16. pp. w 1939 roku. Po krótkiej przerwie kawowej goście mieli możliwość zwiedzenia Izby Pamięci i zapoznania się ze wspomnieniami gospodarza z lat okupacji. Spotkanie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych. Organizatorem spotkania była Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 16. Pułku Piechoty działająca przy Sekcji Wojskowej PTG "Sokół-Świat Pracy" w Tarnowie.

Organizatorzy pragną złożyć szczególne wyrazy podziękowania Sekcji Rekonstrukcji Historycznej 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Stowarzyszenia Miłośników Historii i Eksploracji z Nowego Sącza oraz gospodarzowi Izby Pamięci płk. Zdzisławowi Baszakowi. Rekonstruktorzy zapewniają, o cyklicznym charakterze święta i zapraszają za rok.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A