I Tarnowski Marsz Niepodległości - Ojczyzna naszą chlubą!
access_time 2011-11-05 11:49:21
Stowarzyszenie KoLiber Tarnów zaprasza wszystkich mieszkańców na I Tarnowski Marsz Niepodległości z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności. Początek 11 listopada o godz. 13.00 na Placu Ofiar Katynia pod Grobem Nieznanego Żołnierza.
- Jako organizacja, której deklaracja ideowa stanowi o kreowaniu postaw patriotycznych zapraszamy wszystkich mieszkańców na pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Tarnowie, czyli I Tarnowski Marsz Niepodległości - mówią przedstawiciele stowarzyszenia KoLiber Tarnów. Marsz rozpocznie się w piątek 11 listopada o godz. 13:00 na Placu Ofiar Katynia pod Grobem Nieznanego Żołnierza, a zakończy na tarnowskim Rynku. Trasa przejścia: Pl. Ofiar Katynia - Ul. Piłsudskiego - Ul. Mickiewicza - Ul. Nowa - Ul. Waryńskiego - Pl. Ofiar Stalinizmu - Pl. Drzewny - Ul. Bernardyńska - Ul. Szeroka - Brama Pilzneńska - Ul. Wekslarska - Tarnowski Rynek. W Marszu zadeklarowało swój udział dziewięć tarnowskich organizacji (Klub Inteligencji Katolickiej, NSZZ Solidarność, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Harcerze, Liga Obrony Kraju, Związek Sybiraków, Żołnierze Armii Krajowej, Klub Gazety Polskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży), co najmniej dwie tarnowskie szkoły licealne (III LO i IV LO) oraz wielu wielu innych zupełnie niezależnych obywateli. Gościem specjalnym będzie Leonard Łącki - aktywista społeczny, działacz NSZZ Solidarność. W stanie wojennym wydawca i redaktor pierwszego podziemnego pisma w Tarnowie "Wolni i Solidarni". Wiosną 1982 roku współzałożyciel TTKK Solidarność. Dwukrotnie aresztowany w latach 1983 i 1984. Hasło Marszu brzmi: "Ojczyzna naszą chlubą!". Organizatorzy proszą o zabranie ze sobą flag.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A