Do Tarnowa przyjeżdżają delegacje międzynarodowe
access_time 2011-11-08 10:12:17
Tarnów przygotowuje się do wizyty delegacji z miast partnerskich. Bezpośrednią okazja do spotkania jest przypadające w tym roku dziesięciolecie współpracy z węgierskim regionem Veszprem.
W obchodach będą uczestniczyli również przedstawiciele innych zagranicznych partnerów. Delegacje wezmą udział m.in. w charytatywnym raucie niepodległościowym i uroczystościach 11 listopada. Do miasta pod Górą Św. Marcina przyjadą także goście z węgierskiego Kiskoros oraz z Tarnopola i Białej Cerkwi na Ukrainie. Wspólna historia Tarnowa i innych węgierskich samorządów jest bardzo długa i bogata. Intensyfikacja wzajemnych kontaktów polsko-węgierskich wiąże się głownie z postacią tarnowianina generała Józefa Bema oraz honorowego obywatela Tarnowa Norberta Lippoczego. Systematyczne współdziałanie z partnerami z Węgier najbardziej widoczne jest w dziedzinie kultury. Polega ono głównie na aktywnej wymianie zespołów artystycznych podczas festiwalowych przedsięwzięć oraz współpracy podczas historycznych wydarzeń. W latach ubiegłych akcenty węgierskie pojawiały się podczas wielu organizowanych w Tarnowie imprez m. in. "Zdaerzeń", "Święta Gulaszu", czy "Nocy Muzeów". W każdym z tych wydarzeń brała udział spora liczba mieszkańców. Ważnym i wyjątkowym wydarzeniem dla Tarnowa, była plenerowa ekspozycja repliki Panoramy Siedmiogrodzkiej, w skali 1:2.5, w węgierskim mieście Varpalota, przez cały 2010 r. Uroczyste odsłonięcie Panoramy z udziałem tarnowian odbyło się 15 marca 2010 r. podczas Narodowego Święta Węgier. Tarnów współpracuje również z Veszprem na niwie promocji turystyki, edukacji i wymiany doświadczeń samorządowych. Info: Urząd Miasta Tarnowa
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A