Kłopoty z remontem dolnej części Krakowskiej
access_time 2011-10-20 13:25:36
Nadal trwający remont dolnego odcinka ul. Krakowskiej od Galerii Tarnovia do skrzyżowania z ul. Koszycką i Czerwoną powinien zakończyć się 15 października. W ubiegłym tygodniu ściągano na tym odcinku nowo położony asfalt...
W godzinach wzmożonego ruchu samochodowego tworzą się tam ogromne korki, raz jest zamykana jedna strona jezdni, kolejnym razem druga. Były dni, że zamknięty był pas jezdni, na którym nie było żadnych prac. Jednak to sytuacja z ubiegłego tygodnia zaskoczyła kierowców przejeżdżających przez ten odcinek ul. Krakowskiej, kiedy to zaraz po wylaniu nowego asfaltu zaczęto go ściągać. - Wykonawca robót ułożył zbyt grubą warstwę wyrównawczą. Aby dostosować poziom nawierzchni do ułożonych wcześniej krawężników i ścieków ulicznych, konieczne było frezowanie tej warstwy. Bez tych robót ułożona warstwa ścieralna byłaby wyżej niż zakładany poziom - wyjaśnia Grażyna Wójcik, zastępca dyrektora Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich. Termin zakończenia robót został ustalony na 15 października. Wykonawca złożył już pismo w sprawie przedłużenia terminu umownego. Koszt robót wykonywanych przez firmę MOTA ENGIL to przeszło 1,3 mln zł.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A