Papierosy przemycał w pudełkach po czekoladkach
access_time 2011-08-16 13:46:34
Funkcjonariusze tarnowskiej placówki Straży Granicznej zatrzymali do kontroli drogowej 40-letniego obywatela Ukrainy. W jego bagażu znaleźli 880 papierosów w paczkach z ukraińską akcyzą ukrytych w... pudełkach po czekoladkach. Pierwsza połowa sierpnia okazała się bardzo pracowita dla Strażników.
Funkcjonariusze placówki w Tarnowie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej pełniący służbę graniczną na drogowym szlaku komunikacyjnym - drodze krajowej nr 4 w rejonie Pogórskiej Woli, zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy mercedes, którym kierował 40-letni obywatel Ukrainy, posługujący się hiszpańską kartą pobytu. - W jego bagażu funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili przemyt 880 papierosów w paczkach z ukraińskimi znakami akcyzy skarbowej, ukrytych w pudełkach po czekoladkach. Zakwestionowany towar został przekazany do Urzędu Celnego w Nowym Sączu - relacjonuje mjr SG Mariusz Kopczak, komendant placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Tarnowie. Działania operacyjne funkcjonariuszy Straży Granicznej przeprowadzone w pierwszej połowie sierpnia, doprowadziły do ujawnienia nielegalnego pobytu kilku cudzoziemców. Strażnicy wylegitymowali i zatrzymali 38-letniego obywatela Mołdawii, który okazał wizę na pobyt w Polsce uzyskaną na podstawie deklaracji współpracy z polską firmą w woj. łódzkim, do której jednak nie zgłosił się, lecz wyjechał do Włoch, gdzie podjął nielegalne zatrudnienie. Podczas składania wyjaśnień przyznał, że od początku nie miał zamiaru podejmowania zatrudnienia w Polsce. Wyłudził wizę na pobyt w Polsce, by wyjechać dalej, do Włoch. Została wobec niego wydana decyzja administracyjna na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach, cofająca wizę i zobowiązująca go do opuszczenia terytorium Polski w wyznaczonym terminie. W powiecie proszowickim w wyniku kontroli okazało się, że w gospodarstwie rolnym zatrudnionych było nielegalnie troje obywateli Ukrainy - dwie kobiety i mężczyzna, którzy nie posiadali zezwoleń na zatrudnienie. Wobec właściciela gospodarstwa rolnego zostało wszczęte postępowanie o wykroczenie w związku z naruszeniem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ukraińcy zostali zatrzymani i zobowiązani do opuszczenia Polski w wyznaczonym terminie przez polsko-ukraińskie przejście graniczne. Podobna sytuacja miała w rejonie dworca kolejowego w Tarnowie. Funkcjonariusze Straży Granicznej wylegitymowali i zatrzymali obywatela Ukrainy, którego kilkumiesięczna wiza na pobyt w Polsce straciła ważność przed tygodniem. Na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach została wobec niego wydana decyzja administracyjna zobowiązująca do opuszczenia Polski w wyznaczonym terminie przez przejście graniczne polsko-ukraińskie. W ostatnich dniach w związku z sezonem podróży wakacyjnych Straż Graniczna odnotowuje w porcie lotniczym Kraków Balice wiele przypadków pozostawiania bagażu bez opieki, co każdorazowo zmusza ich do przeprowadzania skomplikowanych działań sprawdzających. W pierwszą sobotę sierpnia ujawniono kolejny taki przypadek. W hali ogólnodostępnej portu lotniczego przy punkcie zabezpieczania bagażu zauważona została walizka podróżna bez właściciela. Zdarzenie wymagało wyznaczenia strefy bezpieczeństwa i przeprowadzenia skrupulatnego sprawdzenia zawartości bagażu, które zakończyło się wynikiem negatywnym, w walizce znajdowały się: odzież, buty, niewielka ilość papierosów i mikrofon. Warto przypomnieć, że na terenie portów lotniczych obowiązują bardzo rygorystyczne zasady zachowywania bezpieczeństwa, według których nie wolno pozostawiać bagażu bez opieki. Ustalenie zawartości bagażu tym razem nie spowodowało opóźnienia odlotów samolotów. Osoby, które dopuszczają do pozostawienia bagażu bez opieki mogą być ukarane mandatem do wysokości kilkuset złotych, wymierzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo Lotnicze za naruszenie zasad bezpieczeństwa na terenie portu lotniczego.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A