Postępy przy rozbudowie kampusu PWSZ (FOTO)
access_time 2011-08-05 13:31:50
Mimo kapryśnej pogody prace związane z budową obiektów sportowo-dydaktycznych Instytutu Ochrony Zdrowia tarnowskiej PWSZ postępują zgodnie z harmonogramem.
Projekt "Rozbudowa kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej" zawiera plany budowy kompleksu budynków Instytutu Ochrony Zdrowia w skład, którego wchodzą:
  • hala sportowa,
  • zespół sportowo-rekreacyjny,
  • pływalnia,
  • budynek dydaktyczny ze specjalistycznymi salami dla kierunków: pielęgniarstwo, fizjoterapia, i wychowanie fizyczne,
  • garaż podziemny.
Generalny wykonawca robót rozpoczął prace przy elewacji kamiennej budynku w segmencie A (hala sportowa) od strony północnej oraz wschodniej. Postępuje montaż instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych. Zakończono prace przy pokryciu dachów, montowane są świetliki dachowe na segmentach B i D. Ściany działowe zostały w całości wymurowane. Oddano konstrukcję iglicy oraz pylonu. W ok. 30 proc. wykonano roboty tynkarskie. Obfite deszcze powodowały problemy przy robotach związanych z wjazdem do garaży podziemnych, ale harmonogram prac został utrzymany. Postęp prac budowlanych można śledzić na bieżąco za pomocą kamery internetowej skierowanej na plac budowy. Transmisja obrazu z kamery została uruchomiona przez JM Rektora prof. dr. hab. Stanisława Komornickiego podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2010/2011. Inwestycja jest finansowana z dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, dotacji w ramach rezerwy celowej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wkładu własnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Kompleks ma być gotowy w 2012 roku.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A