Remonty w szkołach
access_time 2011-08-09 13:51:43
Wraz z początkiem drugiego miesiąca wakacji ruszają duże remonty w kilku tarnowskich szkołach. Oby tylko wykonawcy zdążyli zakończyć prace przed pierwszym dzwonkiem.
Miasto pod koniec lipca podpisało umowy z wykonawcami generalnych remontów w pięciu tarnowskich szkołach: III i VII Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej nr 2, 10 oraz Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11. Zakres prac obejmie m. in. osuszenie oraz docieplenie ścian, docieplenie dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Wszystkie prace zostaną wykonane w ramach programu obejmującego remont 23 szkół publicznych funkcjonujących na terenie miasta. Koszt całkowity zaplanowanych inwestycji to ponad 30 mln zł, część zostanie dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo, wkrótce rozpocznie się realizacja dwóch zadań dofinansowanych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ich zakres wejdzie kompleksowa modernizacja osiemnastu obiektów użyteczności publicznej – domów pomocy społecznej, żłobków, przedszkoli i Domu Dziecka nr 2. Obejmie ona m. in. zainstalowanie kolektorów słonecznych wraz z instalacją umożliwiającą przygotowanie ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian, wykonanie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację lub wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Wartość tych zadań to ponad 18 mln zł, z czego dofinansowanie z MRPO to pond 8 mln zł.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A