Miasto traci mieszkańców, ale zyskuje na wartości majątku
access_time 2011-04-21 16:14:11
Najnowszy raport o mieście potwierdza tendencję, która utrzymuje się od kilku lat: Tarnów traci mieszkańców, którzy wybierają sąsiednie miejscowości, większe miasta albo inne kraje. Zmieniła się także wartość majątku miasta i wynosi 1 mld zł – także dzięki inwestycjom oddanym już w tym roku.


W ubiegłym roku na pobyt stały przybyły do Tarnowa 903 osoby, a wymeldowało się około 1,8 tys. (w tym 270 wyjechało na stałe za granicę), co spowodowało, że Tarnów na koniec 2010 roku liczył 115,1 tys. mieszkańców. Twierdzi się, że głównym powodem zmniejszania się liczby mieszkańców Tarnowa są przeprowadzki do sąsiednich miejscowości, które powoli stają się sypialniami miasta.

Liczba tarnowian systematycznie maleje. Na przykład w 2009 spadek wynosił 318, a rok wcześniej 931. Prognozy statystyków są takie, że w ciągu najbliższych 20 lat Tarnów może przestać być miastem 100-tysięcznym. Wiele zależy od sytuacji demograficznej w kraju.

Odpływ mieszkańców miasta ma negatywny wpływ na jego finanse, ponieważ mniej mieszkańców, to mniej podatników.

Wzrosła wartość majątku miasta, która wynosi obecnie 1 mld zł – także dzięki inwestycjom oddanym już w tym roku. Do najważniejszych należą: teatr i boisko przy SP 9. W najbliższym czasie do użytku oddane zostaną wyremontowane drogi (ul. Zbylitowska, ul. Chemiczna). Wówczas wartość 1 mld zł. zostanie jeszcze przekroczona.

 • Jednostki i zakłady budżetowe (z wyłączeniem szkół i przedszkoli) 356 424 373,01 zł,
 • Szkoły 132 355 342,5 zł,
 • Instytucje kultury 9 422 176,58 zł,
 • Udziały i akcje w spółkach 165 638 250 zł,
 • Inne budynki 107 275 894,68 zł,
 • Inne środki trwałe i pozostałe środki trwałe (sieci i inne urządzenia) 45 963 456,36zł,
 • Grunty 136 081 062,17zł
  Majątek:
 • szkół podstawowych zwiększył się o łączną kwotę: 1 646 706,40 zł.
 • szkół ponadpodstawowych zwiększył się o łączną kwotę: 17 252 841,62 zł.
 • przedszkoli zwiększył się o łączną kwotę: 1 441 295,78 zł.
 • instytucji kultury zwiększył się o łączną kwotę: 751 145,58 zł.

Udziały w spółkach Gminy zwiększyły się o łączną kwotę: 3 071 000,00 zł.

Zmniejszenie wartości majątku o 10 mln zł jest spowodowane przeprowadzonymi wyburzeniami w celu przeprowadzenia kolejnych inwestycji. Dotyczy to m.in.: - ul. Szujskiego 11 i 9 w związku z przebudową skrzyżowania,
- rozbiórki budynku przy ul. Mostowej.

Wartość gruntów będących własnością Gminy Miasta Tarnowa uległa zwiększeniu o łączną kwotę: 12 262 904,19 zł w związku z m.in.: nabyciem gruntów - 125 269 m2 o wartości 4 277 287,66 zł oraz nabyciem gruntów pod drogi - 4 9602m2 o wartości 3 198 892,96 zł.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A