Cykl porad dotyczących rozliczania PIT-ów
access_time 2011-04-23 09:55:25
Wraz z Centrum Handlowym MAX i biurem rachunkowym "ADREM" przedstawiamy cykl porad dotyczących rozliczania PIT-ów. Codziennie publikujemy rozmowy z ekspertem panią Beatą Gawron.


POMINIĘCIE DOCHODU
W ostatniej audycji chcielibyśmy z naszym ekspertem – Beatą Gawron z biura rachunkowego „Adrem” poruszyć temat pominięcia dochodu lub jego części w deklaracji rocznej.

Beata Gawron: Pominięcie dochodu w deklaracji rocznej jest uważane przez Urząd Skarbowy jako grzech ciężki. W zeznaniu trzeba wykazać wszystkie podlegające opodatkowaniu dochody, od wszystkich pracodawców. Nie można o niczym zapomnieć, bo dla fiskusa nie ma znaczenia, czy pominięcie dochodów było przypadkowe czy celowe. To samo tyczy się wielkości różnicy między stanem faktycznym a zadeklarowanym.

A co jeżeli zdarzy się, że pracodawca, najczęściej zlecający nam coś drobnego, prześle informację o dochodzie już po złożeniu przez nas deklaracji w Urzędzie Skarbowym?

BG: W żaden sposób nie zwalnia nas to od złożenia korekty do takiego zeznania rocznego. Wiele osób „macha ręką” na takie spóźnione dokumenty, ale są one tak samo ważne jak te przesłane w terminie i w takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak złożyć korektę do zeznania.

Czy w korekcie wystarczy zmienić tylko te pozycje, które uległy zmianie?

BG: Absolutnie nie! Korekta oznacza tak właściwie konieczność ponownego prawidłowego wypełnienia całego zeznania. Złożenie zeznania z wypełnionymi tylko wybranymi rubrykami nic nie daje. Korekta od pierwotnej wersji formularza różni się – poza zmienionymi danymi – koniecznością zaznaczenia na pierwszej stronie PIT-u kwadracika oznaczającego "korektę zeznania". Do PIT-u należy również dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyny korekty.

Na dzisiejszej rozmowie kończymy cykl audycji dotyczących rozliczania PITów. Pani Beato, dziękuję w imieniu swoim i Czytelników, że zechciała Pani podzielić się swoją wiedzą.


ROZLICZENIA MAŁŻONKÓW
Osobnym rozdziałem błędów w wypełnianiu rocznych deklaracji są pomyłki popełniane przy wspólnym rozliczaniu małżonków. Nasz ekspert – Beata Gawron z biura rachunkowego "Adrem" radzi, jak ich unikać.

Beata Gawron: Czasem zdarza się, że małżonkowie rozliczają się wspólnie, choć nie mają do tego prawa. Taka sytuacja ma miejsce gdy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową. W takiej sytuacji muszą rozliczać się oddzielnie.

Czy są inne sytuacje, w których małżonkowie nie mogą rozliczać się wspólnie?

Beata Gawron: Tak. Najczęstszą sytuacją uniemożliwiającą wspólne rozliczenie jest zbyt krótki staż małżeński. Wspólne rozliczenie możliwe jest dopiero po całym jednym pełnym roku podatkowym spędzonym w związku małżeńskim.

Na co muszą zwracać małżeństwa, które mają już odpowiedni staż?

BG: W pierwszej wspólnie wypełnianej deklaracji jedno z małżonków określane jest mianem „podatnika”, drugie „małżonka”. I takiej kolejności należy trzymać się już na stałe, gdyż zamiana kolejności traktowana jest jako błąd. Wreszcie: zdarzają się błędy przy obliczaniu podatku małżeńskiego. Należy pamiętać, że wspólne rozliczenie oznacza inny sposób obliczania podatku niż w przypadku pojedynczej osoby. Tu dochód po odliczeniach dzieli się przez 2 a wynik (podstawę opodatkowania) zaokrągla do pełnego złotego. Potem oblicza się podatek wg skali. Na koniec to co wyjdzie mnoży się przez 2. I dopiero to jest podatkiem małżeńskim.

Informacje związane z rozliczeniem małżonków w rocznym zeznaniu podatkowym przybliżyła nam Pani Beata Gawron. Dziękuję za rozmowę.


BŁĘDY DOTYCZĄCE ULG
Podatnicy rozliczający się wg skali podatkowej mogą stosować różnego rodzaju ulgi podatkowe i od dochodu. Jakie najczęściej popełniamy w związku z tym błędy i jak ich unikać opowie nam nasz ekspert – Beata Gawron z biura rachunkowego "Adrem".

Beata Gawron: Wielu podatników zapomina, że większość ulg podatkowych ma limity, których przekraczać nie wolno. Część podatników wpisuje w zeznaniach lub załącznikach pełne kwoty wydatków, nie oglądając się na limity. Urząd Skarbowy z łatwością wychwytuje takie błędy, podobnie zresztą jak dobre programy wspomagające wypełnianie PITów.

Czyli pamiętamy o limitach ulg. Co jeszcze powinniśmy mieć na uwadze?

BG: Musimy mieć solidne potwierdzenie prawa do ulgi. Brak faktur, rachunków czy dowodów wpłat na konto potwierdzających poniesienie wydatków na cel objęty ulgą praktycznie znosi możliwość ubiegania się o nią. Wielu podatników podejmuje jednak ryzyko. Nie warto, bo w razie kontroli fiskusa kłopoty będą murowane.


BŁĘDY ZWIĄZANE Z NIEUWAŻNYM WYPEŁNIANIEM FORMULARZY
Przy wypełnianiu rocznych zeznań zdarzają się nam różnego rodzaju błędy. Jak ich unikać i na co zwracać szczególną uwagę podpowie nam nasz specjalista – Beata Gawron z biura rachunkowego "Adrem".

Beata Gawron: Statystyki Urzędu Skarbowego wskazują na kilka podstawowych błędów przy wypełnianiu PITów. Pierwszym z nich jest błędne podanie numer NIP. Wielu podatników zamiast swojego wpisuje NIP pracodawcy, który pojawia się na formularzu PIT-11, który przedstawia nam pracodawca. Pamiętajmy: na wszystkich deklaracjach podajemy swój numer NIP.

O czym jeszcze pamiętać?

BG: O składaniu deklaracji na aktualnych formularzach. Te z ubiegłych lat trzymane w domowych archiwach lub znalezione na nieaktualizowanych stronach internetowych najprawdopodobniej są już nieaktualne, gdyż formularze – nawet nieznacznie – ale zmieniają się niemal co rok.

Gdy mamy już pewność, że nasz formularz jest aktualny, na co zwracać szczególna uwagę?

BG: Przede wszystkim wypełniać formularz w skupieniu. Niestety, błędy rachunkowe a przez to źle ustalony dochód i podatek oraz błędy w przepisywaniu formularzy i braki podpisów to najczęściej powtarzające się pomyłki. I o ile na brak podpisu może zwrócić nam uwagę jeszcze osoba przyjmująca deklarację w okienku Urzędu Skarbowego, tak inne omyłki mogą zostać wychwycone dopiero przez organ kontroli US.


ROZLICZENIE PRZYCHODÓW ZAGRANICZNYCH
Błędy. Zdarzają się każdemu, nawet fachowcom a co dopiero nam – zwykłym wypełniaczom PITów. Co zrobić w przypadku, gdy popełniamy błąd w zeznaniu rocznym i zorientujemy się o tym już po złożeniu PITu – radzi Beata Gawron z biura rachunkowego "Adrem".

Beata Gawron: Podatnik, który popełni błąd w zeznaniu podatkowym, oczywiście ma prawo go skorygować. Może to zrobić sam lub poczekać na wezwanie z Urzędu Skarbowego. Korygować zeznanie można zarówno w przypadku, gdy podatnik pomyli się na swoją niekorzyść, np. zapomni uwzględnić przysługującą mu ulgę podatkową, jak też na niekorzyść fiskusa, np. zaniży podatek, ukrywając część uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu. W zależności od wagi popełnionego błędu, możemy zastosować różne metody wyjścia z sytuacji.

Jakie to metody?

BG: Najlepszym rozwiązaniem będzie jak najszybsze złożenie korekty zeznania. Do korekty należy dołączyć pisemne wyjaśnienie przyczyn korekty. Istotne znaczenie ma również termin złożenia korekty. Może się bowiem okazać, że po złożonej korekcie wychodzi podatek do zapłaty albo nadpłata podatku. W związku z tym należy pamiętać o naliczaniu ewentualnych odsetek za zwłokę. Podatnik, który przed złożeniem korekty otrzymał swoją nadpłatę, musi zwrócić nienależnie otrzymaną kwotę.

Korekty może dokonać również sam Urząd Skarbowy, prawda?

S: Zgadza się. Oczywiście zostaniemy o tym poinformowani. Stosowne poprawki mogą zostać dokonane przez Urząd, jeśli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty nadpłaty, w wyniku tej korekty nie przekroczy 1 tysiąca zł. Możemy również skorzystać z instytucji tzw. „czynnego żalu”. Przy korzystaniu z tego rozwiązania należy przede wszystkim brać pod uwagę rodzaj dokonanego czynu niedozwolonego. Najczęstszym przypadkiem jest złożenie deklaracji podatkowej zawierającej istotne błędy i nieprawdziwe informacje. Może to dotyczyć zarówno danych podatnika (nazwisk, dat urodzenia, adresów zamieszkania, numerów NIP), jak też i określonych podstaw opodatkowania oraz naliczonych należności podatkowych. Trzeba jednak pokreślić, że korekta rocznego PIT jest uprawnieniem - a nie karą - dla podatnika.

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Kolejna rozmowa z Panią Beatą w poniedziałek. Drodzy Czytelnicy, to już prawie ostatni dzwonek na uzupełnienie PITów. W najbliższy weekend to możecie skorzystać z darmowych porad i pomocy w wypełnianiu PITów w Centrum Handlowym Max, przy ulicy Szkotnik 1a.


ROZLICZENIE PRZYCHODÓW ZAGRANICZNYCH
Dzisiejszym tematem rozmowy z ekspertem będzie budzące duże zainteresowanie i emocje rozliczenie przychodów osiągniętych za granicą. Beata Gawron z biura rachunkowego "Adrem" rozwieje nasze wątpliwości w tym temacie.

Beata Gawron: Wiele osób spośród tych, którzy od kilku lat pracują za granicą, podejmuje decyzję o powrocie do Polski. Często pojawiają się u nich wątpliwości, gdzie w związku z tym powinni rozliczyć swoje dochody. Podstawową zasadą jest to, że osoby mające miejsce zamieszkania na terenie Polski, podlegają opodatkowaniu w Polsce od całości swych dochodów, bez względu na miejsce położenia źródła przychodu. Następnie należy ustalić warunki, jakie należy spełnić, aby osoba mogła się rozliczyć w Polsce.

Jakie to warunki?

BG: Należy uwzględnić:
 • posiadanie przez podatnika w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. Ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywanie podatnika w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
Jeżeli już ustalimy, jaki obowiązek podatkowy nas dotyczy, to w przypadku dochodów zagranicznych, kolejnym krokiem jest analiza umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z państwem, w którym uzyskaliśmy dochody. Przepisy w różny sposób regulują opodatkowanie uzyskanych dochodów. W następnej kolejności musimy ustalić zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Mamy tu dwie możliwości:
 1. Metoda wyłączenia z progresją - metoda ta polega na tym, że łączymy dochód z Polski z dochodem osiągniętym w innym państwie. Dla całego naszego dochodu obliczamy, wg właściwego wzoru stopę podatku należnego. Tę obliczoną nową stopę podatku stosujemy dla ustalenia podatku należnego od dochodu podlegającemu opodatkowaniu w Polsce. Najogólniej rzecz biorąc, stosuje się ją w przypadku dochodów zwolnionych na podstawie stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy takie Polska podpisała np. z Chorwacją, Francją, Grecją, Słowacją, Niemcami, Wielką Brytanią, Włochami, Węgrami, Turcją, Ukrainą..
 2. Metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą – w Polsce podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu od podatku obliczonego od łącznych dochodów uzyskanych w roku podatkowym, tj. krajowych i zagranicznych. Metodę tę stosujemy do dochodów, co do których umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie nakazuje stosować metody wyłączenia z progresji oraz do dochodów podatników, którzy mając miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskują dochody włącznie poza Polską, w kraju z którym Polska nie zawarła stosownej umowy. Według niej rozliczamy dochody uzyskane m.in. w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Rosji.

Pensje i rozliczenia zagraniczne wyrażane są w walutach obcych państw. Rozliczenie sporządzamy natomiast w złotówkach. Jak rozwiązać ten problem?

BG: Dochody uzyskane za granicą i zapłacony tam podatek wykazujemy w załączniku PIT/ZG. Wypełnia się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Wartości wyrażone w walutach obcych należy przeliczyć na złotówki, według kursów z dnia otrzymania lub postawienia o dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług podatnik korzystał. Jeśli osoba nie korzysta z usług banku, przychody te przelicza na złotówki po średnim kursie NBP z dnia uzyskania przychodu.

Dziękuję za rozmowę. Z Panią Beatą spotkamy się ponownie, a wszystkich, którzy mają wątpliwości przy uzupełnianiu PIT-ów serdecznie zapraszamy wszystkich do Centrum Handlowego MAX, przy ulicy Szkotnik 1a, gdzie w najbliższy weekend, odwiedzający będą mogli liczyć na bezpłatne wypełnianie PITów oraz porady i konsultacje ekspertów podatkowych.


DAROWIZNY NA CELE POŻYTKU PUBLICZNEGO
Wiadomo, że niektórzy podatnicy osiągają w ciągu roku podatkowego stratę, która nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji rocznej. Nasz ekspert – Beata Gawron, która popiera akcję rozliczania PITów zorganizowaną przez CH MAXX – przedstawi inne możliwości i pewne korzyści z osiągnięcia ujemnego wyniku finansowego.Beata Gawron: W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, niektórzy przedsiębiorcy ponoszą stratę, a ustawy podatkowe dają możliwość rozliczenia poniesionej straty. Wysokość straty ustala się i rozlicza w ramach poszczególnych źródeł przychodów. Nie można więc zsumować strat z różnych źródeł przychodów i odliczyć jako całość. Nie można także dochodem z jednego źródła przychodu kompensować strat z innego źródła przychodu. O wysokość straty z źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego samego źródła w najbliższych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Po upływie pięciu lat od roku, w którym podatnik poniósł stratę, traci on prawo do odliczeń za dany rok podatkowy.

Czyli rozliczanie straty możemy rozpatrywać pod kątem wyniku w roku 2010, ale również możemy brać pod uwagę lata poprzednie i uwzględnić stratę w tegorocznym zeznaniu, tak?BG: Dokładnie. W zeznaniu za rok 2010 podatnicy, którzy wykazywali straty za lata 2005-2009 mają prawo do ich odliczenia od osiągniętego dochodu. Ponadto zasadą jest, że strata może zostać odliczona wyłącznie od dochodu z tego samego źródła, z którego została poniesiona. O tym, jaka część straty będzie rozliczana w danym roku podatkowym decyduje sam podatnik.

Czy przy rozliczaniu strat występują jakieś wyjątki?

BG: Tak, nie podlegają odliczeniu straty z odpłatnego zbycia ruchomości i nieruchomości oraz ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego. Zmiana formy opodatkowania nie pozbawia podatnika prawa do rozliczenia straty z działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że podatnik opodatkowany ryczałtem, odlicza stratę od przychodu. Ponadto odliczenie może dotyczyć wyłącznie strat powstałych wówczas, gdy podatnik był opodatkowany wg skali podatkowej lub stawką podatku liniowego.

R: Dziękuję Pani Beacie za rozmowę i zapraszam wszystkich serdecznie i przypominamy, że w najbliższy weekend w Centrum Handlowego MAX, przy ulicy Szkotnik 1a, odwiedzający będą mogli liczyć na bezpłatne wypełnianie PITów oraz porady i konsultacje ekspertów podatkowych.


DAROWIZNY NA CELE POŻYTKU PUBLICZNEGO
Rozmawialiśmy poprzednio o darowiznach na cele kultu religijnego. Nasz specjalista – Beata Gawron z biura rachunkowego "Adrem" – przedstawi nam inne możliwości przekazywania darowizn.

Beata Gawron: Podatnik może również odliczyć od dochodu wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Odliczenia dokonujemy w ramach limitu 6% dochodu. Ulga dotyczy darowizn dokonanych w 2010 roku. Darowizny te mogą być przekazywane nie tylko na organizacje pożytku publicznego, ale również na:
 • organizacje pozarządowe, czyli nie będące jednostkami sektora finansów publicznych;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
Ulga dotyczy także darowizn na rzecz organizacji działających w innych krajach Unii Europejskiej. Darowizny mogą zostać przekazane na przykład na cele:
 • pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom trudnej sytuacji życiowej
 • działalności charytatywnej
 • ochrony i promocji zdrowia
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania
Przy określaniu wartości tych darowizn opieramy się na wartości rynkowej rzeczy lub praw majątkowych, określonych na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju.

Zapewne do dokonania takiego odliczenia potrzebne są jakieś dokumenty i potwierdzenia.

BG: Tak. Dokumentem dającym prawo do odliczenia jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W przypadku darowizny innej niż pieniężna musimy dysponować dokumentem, z którego wynika wartość darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. W zeznaniu należy wykazać komu i ile przekazaliśmy.


DAROWIZNY NA CELE KULTU RELIGIJNEGO
Popularną formą zmniejszenia należnego podatku są darowizny na cele kultu religijnego. Dzisiaj wypowie się nasz specjalista – Beata Gawron z biura rachunkowego „Adrem”, a w najbliższym czasie będą mogli Państwo skorzystać w CH MAX z pomocy fachowców przy uzupełnieniu PIT-ów.
Pani Beato, proszę przybliżyć nam pojęcie darowizny na cele kultu religijnego.


Beata Gawron: Darowizny na cele kultu religijnego są rodzajem ulgi odliczanej od dochodu. Nie ma przy tym znaczenia, czy darowizna została dokonana na rzecz Kościoła czy też organizacji religijnej. Ważne jest aby została przekazana na cele kultu religijnego, a najprostszym sposobem zapewnienia celu takiej darowizny jest właściwe określenie przedmiotu wpłaty. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „darowizna na cele kultu religijnego”. Oczywiście można wpisywać również inne cele, jednak wtedy urzędnik może zastanawiać się, czy dany cel wpisany na dowodzie wpłaty lub umowie, to cel kultu religijnego czy też nie.

Na przestrzeni lat zmieniały się przepisy odnośnie tego rodzaju darowizn. Jak to wygląda w tym roku?

BG:Łączna kwota odliczeń z tytułu takiej darowizny nie może przekroczyć w roku podatkowym 6% dochodu. W związku z tym darowizna dokonana w kwocie wyższej nie będzie mogła zostać odliczona. Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny będzie udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie ma formalnego wymogu sporządzania umowy darowizny w formie aktu notarialnego – do zastosowania odliczenia wystarczy sam dowód wpłaty.

Dziękuję za rozmowę i zapraszam wszystkich zainteresowanych rozliczeniem PITu do CENTRUM HANDLOWEGO MAX, przy ulicy Szkotnik 1a, gdzie w najbliższy weekend, tj. 15,16,17 kwietnia odwiedzający będą mogli liczyć na bezpłatne wypełniania PITów praz porady i konsultacje ekspertów podatkowych.


DAROWIZNY NA CELE KRWIODAWSTWA
W Tarnowie osoby oddające krew mogą liczyć na ulgę w postaci darmowego miesięcznego biletu komunikacji miejskiej. Nasz specjalista – Beata Gawron z biura rachunkowego "Adrem" – opowie nam o korzyściach podatkowych wynikających z oddawania krwi.

Beata Gawron: Tak, dodatkową zachętą do oddawania krwi jest możliwość odliczenia od swojego dochodu kwoty 130 zł za każdy litr krwi oddanej w 2010 roku przez honorowych dawców. Nie można jednak odliczyć więcej niż 6% swojego dochodu. Limit 6% dotyczy łącznie wszystkich rodzajów darowizn dokonanych w danym roku podatkowym.

Kogo uznaje się za honorowego dawcę krwi?

BG:Honorowymi dawcami krwi uznaje się osoby, które oddały bezpłatnie krew i zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, czyli stacji krwiodawstwa. Jeśli za oddaną krew osoba otrzymała jakikolwiek ekwiwalent pieniężny- nie może skorzystać z tej ulgi, gdyż wtedy nie możemy mówić o darowiźnie. Chcąc skorzystać z tego odliczenia powinniśmy zadbać o właściwe udokumentowanie ilości oddanej krwi. Powinniśmy więc posiadać zaświadczenie, z którego wynikać będzie wartość darowizny, tzn. wartość niepobranego ekwiwalentu, a nie ilość oddanej krwi. W zaświadczeniu tym nie uwzględnia się bowiem wartości krwi, za którą dawca otrzymał już ekwiwalent. Dodatkowo musimy mieć zaświadczenie obdarowanej stacji krwiodawstwa o przyjęciu darowizny.

Dziękuję bardzo Pani Beacie i zapraszam wszystkich na kolejne audycje, które będziemy kontynuować już od poniedziałku. Informujemy również, że od dzisiaj w Centrum Handlowego MAXX, przy ulicy Szkotnik 1a, można liczyć na bezpłatne wypełnianie PITów oraz porady i konsultacje ekspertów podatkowych.


JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Wczoraj dowiedzieliśmy się o ulgach prorodzinnnych. Dzisiaj z naszym specjalistą – Beatą Gawron z biura rachunkowego „Adrem” – poruszymy temat dotyczący każdego podatnika, czyli przekazywania 1% podatku na rzecz tych właśnie organizacji. Pani Beato, jak uzupełnić zeznanie podatkowe aby przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego?

Beata Gawron: We wzorach zeznań podatkowych znajduje się blok zatytułowany "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego". W rozliczeniu za rok 2010 nie mamy już obowiązku podawania nazwy wybranej organizacji. Teraz wystarczy tylko odnaleźć jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Następnie podajemy wysokość kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji i to będzie to równoznaczne ze złożeniem wniosku.
Na jego podstawie Naczelnik Urzędu Skarbowego przekaże pieniądze wybranej przez nas organizacji. Wyboru organizacji dokonujemy z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku, a organizacje te odnajdziemy np. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podatnik sam decyduje, czy chciałby podzielić się 1% swojego podatku z wybraną organizacją pożytku publicznego. Jeżeli ktoś nie podjął jeszcze decyzji o wyborze 1% - zawsze może skorzystać ze porady specjalistów, którzy w Centrum Handlowym Max już od najbliższego weekendu będą pomagać w rozliczeniach podatników.

To jeden warunek przekazania swojego 1% podatku. Ale wiem, że są jeszcze inne. Proszę nam powiedzieć jakie.

BG: Warunkiem skorzystania tej formy rozliczeń jest jeszcze:
- złożenie do urzędu skarbowego w ustawowym terminie, tj. do 30 kwietnia 2011 roku zeznania podatkowego
i
- zapłata w całości podatku należnego - najpóźniej do 30 czerwca 2011 roku, stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, jaka ma zostać przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Zadeklarowana kwota na rzecz wybranej organizacji nie może przekroczyć 1% podatku należnego i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. W jednym zeznaniu podatkowym można wskazać tylko jedną organizację.
Swój 1% podatku mogą również przekazać emeryci i renciści. Po otrzymaniu od organu rentowego informacji PIT-40A powinni złożyć do urzędu skarbowego roczne zeznanie podatkowe, tj. PIT-37, w którym wybiorą organizację.

A więc wszystko wyjaśnione. Dziękuję, a wszystkich czytelników, którzy chcieliby skorzystać z porad specjalistów w kwestii wypełniania PITów zapraszamy w najbliższy weekend do CENTRUM HANDLOWEGO MAX, przy ulicy Szkotnik 1a. W piątek od godziny 14 do 19. W sobotę pomiędzy 10 a 19. W niedzielę od 10 do 16.


ULGA PRORODZINNA

Od paru lat można pomniejszyć kwotę podatku o wydatki ponoszone z tytułu wychowywania dziecka lub dzieci. Wraz z ekspertem, Beatą Gawron z biura rachunkowego „Adrem” – przyjrzyjmy się temu zagadnieniu. Pani Beato, proszę wyjaśnić, komu przysługuje prawo do ulgi prorodzinnej?

Beata Gawron: Prawo do ulgi z tytułu wychowywania dzieci, czyli tzw. ulgi prorodzinnej, przysługuje podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych, który uzyskuje dochody opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej. Ulga ta przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik:
 • wykonywał władzę rodzicielską
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało lub
 • sprawował opiekę nad dzieckiem poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenie sądu lub umowy zawartej ze starostą.


Jakiego rodzaju jest to ulga?

BG: Ulgę tę odliczamy od podatku. Za rok 2010 ulga ta na jedno dziecko wynosi 1.112,04 zł. Kwota taka przysługuje tylko wtedy, gdy dziecko jest wychowywane cały rok. Ulga jest odliczana proporcjonalnie, tzn. za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym dziecko pozostawało pod opieką rodzicielską, opieką prawną lub w rodzinie zastępczej. Za każdy pełny miesiąc kwota odliczenia wynosi 92,67 zł. Ma to zastosowanie przede wszystkim do dzieci urodzonych w trakcie roku. Na przykład na dziecko urodzone we wrześniu będzie można odliczyć ulgę za cztery miesiące, a osoby, które rodzicami zostały w grudniu, pomniejszą swój podatek o kwotę ulgi tylko za jeden miesiąc.

Najczęściej nad dzieckiem opiekę sprawuje oboje rodziców. Czy oboje mogą skorzystać z ulgi?

BG: Tak oczywiście. Odliczenie ulgi prorodzinnej dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Z odliczenia może również skorzystać osoba utrzymująca pełnoletnie dziecko/dzieci, ale pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest nieuzyskiwanie przez dzieci dochodów, przekraczających określony limit.
Przy korzystaniu z tej ulgi, w załączniku 0 w części E, należy podać numer Pesel dziecka, a w przypadku jego braku – imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka. Jednocześnie zaznacza się, za jaki czas przysługuje podatnikowi odliczenie. W przepisach nie wskazano konkretnych dokumentów, które poświadczałyby prawo do ulgi prorodzinnej. Zatem jako dowód można przedstawić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodami takim mogą być przykładowo: akt urodzenia dziecka, wyroki sądów, zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej i inne.


ULGA REHABILITACYJNA

Tematem dzisiejszej rozmowy będzie „ulga rehabilitacyjna”. Wszystkie wątpliwości w kwestii jej rozliczenia postaramy się rozwiać przy wsparciu Pani Beaty Gawron – specjalisty z biura rachunkowego „Adrem”, która czynnie wspiera akcję Rozliczania PITów w CH MAX.

Beata Gawron: Tak, zgadza się – ulga rehabilitacyjna jest kolejnym rodzajem ulgi, która podlega odliczeniu od dochodu podatnika.

Zapewne jak to jest zwykle w przypadku zdrowia, sprawa rozbija się o zaświadczenia.

BG: Dokładnie. Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy z orzeczeniem o niepełnosprawności a warunkiem niezbędnym do odliczenia wydatków w ramach tej ulgi jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:
 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, lub
 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
Z ulgi tej mogą również skorzystać podatnicy, na utrzymaniu których pozostają osoby niepełnosprawne. Warunkiem jest, aby w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekroczyły kwoty 9.120 zł.

A jakiego rodzaju wydatki można brać pod uwagę?

BG: Do wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej można między innymi zaliczyć:
 • wydatki na adaptację i przystosowanie mieszkania – bez limitu, wystarczy udokumentować wydatek fakturą
 • wydatki na dostosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz wydatki na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego – bez limitu
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – na podstawie dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się – bez limitu
 • wydatki na leki, pod warunkiem, że lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo – odliczeniu podlega nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie oraz inne wydatki.
Jak dokumentować te wydatki?

BG: Wszystkie wydatki możemy odliczyć na podstawie dowodów potwierdzających ich poniesienie. Należy również pamiętać, że wydatki sfinansowane lub dofinansowane w całości np. ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie, nie mogą zostać odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej.


ULGA NA INTERNET

Dzisiaj postaramy się przybliżyć temat odliczania kosztów usługi Internetowej w zeznaniu PIT.

Beata Gawron: Wszystkie osoby, które w 2010 roku ponosiły wydatki na Internet, mogą je odliczyć w zeznaniu PIT za 2010 rok. Wydatki te odliczamy od dochodu. Najważniejsze jest to, aby dany wydatek był faktycznie poniesiony oraz właściwie udokumentowany. Ogólnie rzecz biorąc ulga internetowa polega na odliczeniu od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Na prawo do skorzystania z tej ulgi nie ma wpływu rodzaj łącza. Z ulgi tej może więc skorzystać zarówno podatnik, który korzysta ze stałego łącza (np. gniazdo telefonii stacjonarnej) lub ten, który ma dostęp do Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego. Radzimy jednak dużą ostrożność w zakresie odliczania bezprzewodowego dostępu do Internetu. Mogą bowiem pojawić się wątpliwości Urzędów Skarbowych, co do określenia miejsca zamieszkania podatnika, który korzysta z tej formy odliczenia. Czy można odliczyć wszystkie wydatki na dostęp do Internetu?

BG: Niestety, ulga ta jest limitowana. Maksymalne odliczenie w skali całego roku nie może przekroczyć kwoty 760 zł. Nie odliczona część wydatków nie przechodzi na lata następne.

Jakie dokumenty pozwolą nam skorzystać z tej ulgi?

BG: Dokumentem niezbędnym do skorzystania z ulgi jest faktura VAT. Na fakturze musi być uwidocznione imię i nazwisko podatnika, jako nabywcy usługi. Faktura oczywiście musi zostać zapłacona. Dowodem zapłaty może być np. dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu lub przekaz pocztowy. Dowód zapłaty powinien być wystawiony na nazwisko podatnika. W sytuacji, gdy użytkownikami Internetu są małżonkowie i obydwoje ponoszą wydatki z tego tytułu, to aby każde z nich mogło skorzystać z odliczenia, na fakturze (lub fakturach) muszą widnieć zarówno dane osobowe męża, jak i żony. W przeciwnym wypadku z odliczenia może skorzystać tylko ten małżonek , którego imię i nazwisko wpisane jest na fakturze.

Już jutro, we wtorek, porozmawiamy o uldze rehabilitacyjnej.

ROZLICZANIE PIT-ÓW

Pani Beato, w jakim przedziale czasowym można składać PITy?

Beata Gawron: Pity generalnie rozliczamy po zakończeniu danego roku. Ostateczny termin złożenia, to 30 kwietnia roku bieżącego. Dochody rozliczamy na podstawie rozliczeń otrzymanych od pracodawcy/zleceniodawcy. On natomiast ma czas na sporządzenie dla nas PITów do końca lutego, roku następującego po roku, za który składane jest zeznanie. Można więc powiedzieć, że termin złożenia zeznania podatkowego jest „uzależniony” od terminu wystawienia go przez pracodawcę. Ważne jest również, że w razie popełnienia błędu w dokumencie – nowe, poprawione zeznanie możemy złożyć w dowolnym czasie.

A jak to wygląda w praktyce? Czy większość osób rozlicza się w marcu czy może zostawia rozliczenie na tzw. ”ostatnią chwilę”?

BG: Różnie to bywa. Część osób woli uporać się z tym wcześniej, jednak najczęściej podatnicy zwlekają ze złożeniem PITu na ostatnią chwilę, szczególnie gdy z rozliczenia wynika podatek do zapłaty.

Jakie są formy składania zeznań podatkowych?

BG: Pity możemy złożyć zarówno osobiście w Urzędzie Skarbowym, można je również wysłać pocztą – ważne jest jednak, aby wysłać je listem poleconym i zachować potwierdzenie wysłania. Inną, szybszą formą, która ostatnio staje się co raz bardziej popularna jest przesyłanie PITów drogą elektroniczną – przez Internet.

Gdzie podatnicy mogą skorzystać z pomocy przy rozliczaniu PITów?

BG: W każdym Urzędzie Skarbowym jest informacja dotycząca rozliczania PITów, warto więc podejść i spytać, poza tym podatnicy mogą również korzystać z informacji telefonicznej, jakiej udziela Krajowa Informacja Podatkowa jak również pomocy biur rachunkowych. Z tego co mi wiadomo, również Centrum Handlowe Max organizuje w kwietniu darmowe porady i pomoc w wypełnianiu PITów.

Na jakie koszty podatnicy powinni się przygotować korzystając z pomocy księgowych bądź biura rachunkowego?

BG: Właściwie, to trudno określić to jednoznacznie. Wszystko zależy od stopnia trudności konkretnego rozliczenia i ilości dokonywanych przez podatnika odliczeń. Każda osoba, która zajmuje się rozliczaniem PITów sama ocenia stopień ich trudności wg swoich umiejętności.

Kto najczęściej zgłasza się po poradę?

BG: Najczęściej są to osoby starsze, które mają problem z zastosowaniem odliczeń jakie im się należą.

Na sam koniec proszę powiedzieć czytelnikom naszego portalu czego mogą oczekiwać po naszych poradach?

BG: W najbliższych dniach przybliżymy sobie tematy: ulgi na Internet, rehabilitacyjnej, prorodzinnej, rozliczenia straty podatkowej, przychodów zagranicznych, darowizny na cele krwiodawstwa, darowizny na cele kultu religijnego, na cele pożytku publicznego. Powiemy również jak przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak wygląda rozliczanie małżonków. Dodatkowo poruszymy tematy najczęstszych błędów popełnianych przez podatników, błędów związanych z nieuważnym wypełnianiem formularzy, błędów dotyczących ulg i na sam koniec powiemy sobie o skutkach pominięcia dochodu.


Warto wspomnieć także, że podczas akcji nie zapomniano o potrzebujących. Zachęcamy więc do przekazania 1 proc. podatku na cele rehabilitacyjne Lenki, która cierpi na poważną chorobę i wymaga stałej i ciężkiej pracy rehabilitacyjnej.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A