Trwa Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
access_time 2011-02-21 12:50:33
Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa oraz zapewnienie takim osobom dostępu do szeroko rozumianej pomocy. Tarnowscy policjanci pełnią dyżury, można przyjść lub zadzwonić.


W dniach 21-26 lutego 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuratura Generalna we współpracy z sądami, prokuraturami, jednostkami organizacyjnymi Policji oraz organizacjami pozarządowymi organizuje „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa oraz zapewnienie takim osobom dostępu do szeroko rozumianej pomocy.

Tarnowska Policja wzorem lat ubiegłych włącza się w ten projekt. Nasi policjanci przez cały okres trwania akcji będą pełnić dyżury, podczas których udzielać będą ofiarom przestępstw porad prawnych, informacji o przysługujących im ich uprawnieniach, wytłumaczą jak przejść przez procedury prawne, wskażą instytucje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Można przyjść lub zadzwonić pod numer 997. Dyżury pełnione będą w okresie 21-25 lutego w godzinach 10.00-18.00 oraz w dniu 26 lutego w godz. 10.00-13.00. Zainteresowani przyjmowani będą w KMP Tarnów przy ul. Traugutta 4, za wyjątkiem środy i czwartku, kiedy to dyżury pełnione będą w KP Tarnów-Centrum przy ul. Narutowicza 6. W pozostałych komisariatach, w godzinach urzędowania 7.30-15.30.

Równolegle dyżury pełnione będą w tarnowskiej Prokuraturze Rejonowej i Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 1 w Tarnowie -Mościcach.

Zadzwońcie Państwo lub przyjdźcie – nasi policjanci czekają.

www.tarnow.policja.gov.pl


W ub. roku małopolska policja odnotowała aż 5925 przypadków przemocy domowej (2559 w miastach i 3366 a wsi). Pokrzywdzonych było 12241 osób (w tym 6206 kobiet, 1161 mężczyzn i 4874 dzieci). Wśród sprawców było 5616 mężczyzn, 343 kobiety i 15 nieletnich. Podczas interwencji zatrzymano 2482 tyranów domowych, ale zwykle jedynie do wytrzeźwienia. Zaowocowały one wszczęciem zaledwie 1314 dochodzeń o znęcanie się fizyczne lub psychiczne. W 319 przypadkach konieczna była pomoc lekarska. 20 dzieci trafiło do szpitala lub placówki opiekuńczej.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A