"Czarne koty" – dziękują!
access_time 2011-02-18 13:47:01
Towarzystwo Powszedniej Pomocy „Serce” w Tarnowie od 31.01 - 12.02 2011 r. w ramach Akcji Feryjnej - ZIMA 2011, zrealizowało XVII edycje, programu profilaktyczno – rekreacyjnego- „CZARNE KOTY”.


„Czarne Koty” – to 30 osobowa integracyjna grupa dzieci, w większości z rodzin ubogich i wielodzietnych pragnących ciepła i miłości. Celem programu było m.in. uwrażliwienie dzieci na potrzebę życzliwości wobec rówieśników oraz poprawianie wzajemnych relacji osobowych. poprzez formy zabawowe, rekreacyjne oraz zajęcia prozdrowotne. Cieszymy się , że po raz kolejny, w czasie okresie ferii, cele te udało nam się w dużej mierze zrealizować.

"Czarne koty" uczestniczyły aktywnie w zaplanowanych zajęciach, spędzając miło czas - biorąc udział w wycieczkach, zajęciach sportowych i kulturalnych, zajęciach edukacyjnych oraz zabawie. Grupa nie miała czasu na nudę. "Czarne Koty” codziennie były bardzo aktywne: Wzięły udział w ZIMOWEJ PRZYGODZIE, uczestnicząc w codziennych zajęciach „Day Camp”, zwiedziły Kopalnie Soli w Bochni. Rywalizowały w zawodach sportowych i sprawnościowych na kortach tenisowych, basenie, ścianie wspinaczkowej, strzelnicy LOK, lodowisku oraz na torze kartingowym – ścigając się na gokartach . Odwiedziły strażaków pracujących w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 – zapoznając się z z techniką ratownictwa i sprzętem p. poż. zwiedziły ekspozycję w Muzeum Okręgowym, uczestniczyły w seansach filmowych: „Podróże Guliwera” i MEGAMOCNY w Kinie Milenium, brały udział w „Sportowych sobotach” a także warsztatach integracyjnych –rozwiązując problem istoty koleżeństwa. Punktów atrakcyjnego programu było w sumie kilkadziesiąt. Warto zaznaczyć że przez pełne dwa tygodnie cała grupa „Czarnych kotów” gościła w restauracjach Tarnowa- gdzie otrzymywała wspaniałe posiłki ufundowane przez właścicieli poszczególnych lokali. W ciągu tych dwóch tygodni, uczestnicy grupy mieli okazje dobrze się poznać, nauczyć się przezwyciężać własne słabości i wzajemnie sobie pomagać. Opiekunowie grupy: Stanisław Olszówka i Anna Mróz, oraz wychowawcy i wolontariusze TPP ”SECE” : Michał Piotrowicz,Edwarda Iskra, Antonina Krzos, Katarzyna Haubrich, Karolina Kiełbasa oraz Marta Rynkar , podkreślili zgodnie, że dzieci bardzo aktywnie spędzały czas odkrywając że warto być „dobrym duszkiem” i pomagać na co dzień słabszym kolegom.

Czarne Koty serdecznie dziękują wszystkim którzy pomogli - by te feryjne dni były fantastyczne i niezapomniane. Na szczególne podziękowanie zasługują: Zarząd Komunikacji Miejskiej, Kościół Chrześcijan Baptystów, ZSTZ, Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie, TPD, Centrum Sztuki Mościce, Muzeum Okręgowe, TOSIR, Kopalnia Soli BOCHNIA, Tarnowski Klub Tenisowy, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, UPS, Klub MKS Tarnovia, Firma Transportowa ARAMIS, Strzelnica LOK , Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne K–Team oraz Restauracje: Cristal Park, Bristol, u Jana, Mimoza, McDonald's, FrasseS,Pizzeria PHG Rotunda oraz Cukiernia Targowa.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A